Arxiu de la categoria: Activitats

Webquest, una manera de treballar amb les Tic de manera competencial. Una metodologia per la nova escola

Professor: Equip de mestres de la Comunitat Catalana de WebQuest

CODI REC0400651
Durada: 30 hores

DESCRIPCIÓ:

Objectius del curs:

1-Conèixer aquesta metodologia i els elements que fan que sigui realment eficaç: la recerca, el treball col·laboratiu, la construcció del coneixement, la transformació de la informació, l’avaluació integrada, la implicació del treball realitzat per l’alumne al món real, etc.

2-Saber on trobar WebQuest i com reconèixer una bona WQ per utilitzar amb els propis alumnes.

3-Conèixer les diferents eines que ens poden ajudar a crear una WebQuest de manera fàcil i ràpida.

4-Crear una WebQuest


Continguts: 

1-Origen de les WebQuest: Concepte, bases teòriques i evolució.

2-Anàlisi de l’ estructura de una WebQuest. La pàgina principal, la introducció. la tasca,  el procés,  els  recursos  l’avaluació, les conclusions, els crèdits   i la guía didàctica.

3-Anàlisi de diverses  WebQuest.

4-Experiències d’aplicació de WebQuest  a l’aula.

5-Creació d’una WebQuest.

El cinema a l’aula

Professor: Marina Núñez Romero

CODI REC0330651
Durada 30h.

Presentació

El cinema ens ajuda a comprendre la realitat de forma simbòlica, mitjançant altres escenaris i trames allunyades de la nostra realitat immediata. Gràcies al cinema, som capaços de comprendre molts conceptes, idees, punts de vista i situacions que no es donen en un marc més propi i efectiu, com és la nostra vida diària.

Partint d’aquesta base, l’objectiu d’aquest curs és aprendre a fer ús del cinema com a eina pedagògica, i a través de diferents pel·lícules, obrir el debat sobre temes o conceptes que poden ser interessants tant per enfocar una matèria concreta dins l’aula, com per al desenvolupament personal dels alumnes i el seu esperit crític.

Objectius:

 • Establir bases per debatre (per fer aprenentatge dialògic) a partir de la visió d’una pel·lícula.

 • Desenvolupar un tema especific a través d’un llargmetratge concret.

 • Desenvolupar l’esperit crític dels alumnes.

 • Elaborar unitats d’aprenentatge a partir d’una pel·lícula.

Estructura i funcionament:

La proposta formativa es centrarà en la lectura i visionat de diferents fragments de pel·lícules i que implicarà la participació en el blog de l’aula i l’elaboració d’una unitat d’aprenentatge. Tot el que es treballi en aquest curs haurà de servir per aprendre a fer ús del cinema com una eina més dins l’aula, així com dins del procés d’aprenentatge dels alumnes.

 • A la web de continguts: Caldrà fer la lectura dels continguts de cada unitat, estructurats per apartats.

 • Al Blog: Hi haurà una entrada per cada apartat de continguts del web de l’aula. A cada entrada es podrà conèixer la descripció del exercici i els criteris que caldrà seguir, que constarà d’unes preguntes que s’hauran de desenvolupar a la secció de comentaris.

 • Pràctica: Creació d’una Unitat d’aprenentatge a partir d’una pel·lícula. Els alumnes presentaran una unitat d’aprenentatge dedicada a una pel·lícula que ells mateixos proposaran. 

 

 

Mindfulness per a potenciar el teu lideratge a l’aula

Professor: Mònica Moles Ena

CODI REC0340651
Durada 30h.

Presentació

Aquest curs és un espai per a connectar amb tu i el teu potencial. A partir d’un major autoconeixement, i consciència dels teus pensaments, emocions i sensacions, disposaràs dels recursos que necessites per potenciar el teu lideratge personal, a l’aula i fora d’ella.

 Objetius:

Desenvolupar i potenciar el teu lideratge personal, a partir d’una major consciència i coneixement de tu mateix, a través de les dinàmiques i exercicis de Mindfulness.

Apendràs a reconèixer quin tipus de pensaments tens i l’impacte que aquests pensaments tenen en les teves emocions, el teu cos i les teves accions, a substitui-los per pensaments potenciadors, i adonar-te de com interpretes les situacions;

a reconèixer el teu llenguatge no verbal i l’impacte que té en tu i ens les altres persones, a projectar la imatge que desitges de tu mateix;

a reconèixer el que és important per tu i saber prioritzar, apendre a treballar de manea concentrada, evitant la multitarea i les distraccions.

Amb tots aquests aprenentatges aconseguiràs desenvolupar el teu lideratge a l’aula i a acompanyar als teus alumnes per a que també siguin els liders de la seva pròpia vida.

 Format:

Experiencial i pràctic, amb  videos, àudios i exercicis.

 Beneficis:

Major coneixement de tu mateix, consciència i connexió amb els teus recursos i el teu potencial.

Gestió intel·ligent de les teves emocions i de l’estrès.

Més responsabilitat, motivació i compromís dels alumnes.

Més concentració, atenció, productivitat i eficacia.

Millor gestió del teu temps i de les teves prioritats.

Major presència, equilibri i plenitud, més calma i serenitat per abordar amb èxit qualsevol situació per complexa que pugui ser, dins i fora de l’aula.

Estructura:

Aprenentatge a través de videos explicatius, àudios de pràctica de mindfulness i exercicis que podràs integrar fàcilment en el teu dia a dia, facilitant-te l’assoliment reeixit dels objectius d’aquest curs.

El contacte amb la formadora serà per correu electrònic.

Recursos TAC per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats

Professor: Sandra Gay Boelle

CODI REC0310651
Durada: 30 h

Presentació

El curs pretén ser molt pràctic i oferirà recursos TAC per a afavorir la inclusió a l’aula oferint un espai de suport i reflexió sobre com las TAC poden potenciar les possibilitats d’aprenentatge i participació de tot l’alumnat per a poder atendre la seva diversitat.

Objectius

– Apropiar-se dels recursos digitals bàsics per tal d’adaptar-los a l’aula ordinària.

– Conèixer diverses eines digitals bàsiques que afavoreixin l’accés al currículum dels alumnes.

– Iniciar-se en l’ús de recursos i estratègies sobre Inclusió Digital.

– Analitzar el potencial d’aplicació de la tecnologia com a suport d’aprenentatge.

Continguts

Mòdul 0. Presentació inicial. Voky o vídeo

Mòdul 1. Eines per a l’organització de la informació. Popplet o Mindmeister

Mòdul 2. Eines per a la creació de contingut. Thinglink

Mòdul 3. Eines per a l’accessibilitat. Extensions del navegador.

Mòdul 4. Projecte final. Presentació amb Genial.ly

Metodologia

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, s’han planificat activitats pràctiques. A cada mòdul es planteja una activitat a desenvolupar fent ús de les diferents eines digitals proposades.

Requisits de certificació

Per assolir els el curs, s’haurà de:

 • Entrega de la tasca de cada mòdul, aplicant els recursos TAC a les activitats plantejades.
 • Participació a fòrum de presentació. Mínim 1 intervenció.
 • Entrega del projecte final com a tasca individual.
 • Aportació de la valoració i satisfacció dels participants a través d’un mur digital. Mínim 1 intervenció.

Durada

30 hores

La Gestalt a les aules

Professor: Sigrid Fadrique Muñoz

CODI REC0360651
Durada: 30 hores

Presentació

Aquest Curs s’ofereix a professor@s que desitgen conèixer l’essència i funcionament de la Gestalt per tal de començar a liderar la seva vida professional i prendre decisions sanes i adequades dins l’aula a l’hora d’encarar conflictes de tipus emocional. L’objectiu no és altre que prendre consciència de l’impacte del teu món emocional i descobrir com usar les teves emocions i comunicar-te d’una manera més intel·ligent i sana, especialment amb els nen@s dins l’aula.

Objectius generals

 • Tenir consciència de quan i com actuar d’acord amb el que pensem i sentim de la forma més sana possible.
 • Promoure l’acceptació dels sentiments que experimentem com a naturals i vàlids.
 • Responsabilitzar-se de les emocions i sentiments propis i de les conductes que se’n deriven.
 • Gestionar adequadament les nostres emocions i les de l’alumn@.
 • Gestionar les emocions per orientar eficaçment el comportament en el context escolar.

Objectius específics

 • Aprendre a resoldre problemes desenvolupant noves perspectives d’avaluació i comprensió de la conducta emocional dels nen@s.
 • Utilitzar de forma intel·ligent les nostres emocions per tal d’aconseguir el (nostre) benestar psicològic i físic dels nen@s.
 • Aplicar estratègies necessàries per poder desenvolupar i adquirir una vida emocional satisfactòria, especialment en el context escolar.
 • Adquirir eines per guiar i solucionar possibles conflictes dins l’aula i entre els alumn@s

Continguts

 • BLOC 1: ¿Què es la Gestalt?
 • BLOC 2: Cicle de necessitats
 • BLOC 3: Conèixer i reconèixer les pròpies emocions i les de l’alumn@
 • BLOC 4: Dinàmiques i jocs per treballar les emocions a l’aula
 • TANCAMENT: VALORACIÓ I TREBALL FINAL

Cada Bloc s’acompanyarà d’un debat i d’una(s) lectura complementaria afí a la temàtica que s’està treballant. També, per fer tancament i demostració de que s’han adquirit els conceptes bàsics de cada tema, se li farà fer a l’alumn@ una breu bateria d’exercicis.

La sardana aplicada al món educatiu

Professors: Maria Rosa Corretgé Olivart / Josep Maria Corretger Olivart

CODI REC0370651
Durada: 30 hores

Presentació

El present curs pretén donar eines per tal que tant els mestres a les escoles, així com també el professorat en els centres d’ensenyament secundari, tinguin coneixement sobre la dansa nacional de Catalunya, que puguin garantir-ne el seu implementatge dins de l’àmbit educatiu i aconseguir transmetre l’interès de la sardana en les futures generacions.

Objectius

Donar estratègies al docent per tal que pugui interioritzar els principals continguts del curs sobre la sardana i que posteriorment haurà de transmetre’ls a l’alumnat, així com també, traslladar l’interès per la nostra dansa. D’aquesta manera, el curs vol ésser una primera llavor com a element renovador de la dansa començant pels més joves.

Continguts del curs

1. La sardana. El concepte. La història. La tipologia. L’audició. Els compositors i les sardanes conegudes. La sardana i la literatura.

2. La cobla i els seuus instruments.

3. Aprenentatge de les sardanes. L’escalfament. Ètica sardanista. L’abillament. La postura. Els passos. El comptar. El tiratge. El repartiment.

4. Manifestacions sardanístiques.

5. Metodologia i recursos pedadògics per a l’aula.

Avaluació

Realitzar i lliurar les tasques dins els terminis establerts i participació als fòrums.

Requisits

Tenir connexió d’Internet.

 

Eines per a la comunicació a través de la Programació Neurolingüística (PNL)

Professor: Immaculada Carpio Ramos

CODI REC0320651
Durada 30h.

Presentació

La idea principal d’aquest curs és conèixer, comprendre i integrar els principis bàsics de la programació neurolingüística per tal daplicar-los a la vida personal i a l’àmbit educatiu amb la finalitat d’oferir-te eines per a la millora de la teva comunicació, gestió de les emocions i resolucions de conflictes.

La PNL ens fa reflexionar, entre d’altres coses, sobre com i perquè actuem d’una determinada manera les persones, com ens apoderen o limiten les nostres creences a l’hora de prendre decisions, i com i des d’on ens comuniquem en les nostres relacions.

El curs t’oferirà tècniques interessants, conceptes inspiradors i útils propostes pràctiques que et permetran liderar situacions des d’una mirada més sensible i conscient.

Objectius

 • Conèixer la PNL i les seves principals aplicacions.
 • Identificar els sistemes representatius de recollida d’informació per tal de comprendre com percebem la realitat i aprenem les persones.
 • Millorar la comunicació intra i interpersonal.
 • Prendre consciència de la importància de les creences, valors i i expectatives que tenim i com ens afecta en les nostres relacions.

Aplicar els coneixements i principals tècniques de la PNL en entorns educatius.

Continguts

Mòdul 1: Introducció a la PNL

 • Els orígens de la PNL.
 • Definició de PNL.
 • Les pressuposicions bàsiques de la PNL.
 • Aportacions de la PNL en l’àmbit educatiu.

 Mòdul 2: Comunicació i PNL

 • Els sistemes representatius: VAC. Estratègies per a millorar l’adquisició dels aprenentatges.
 • Estratègies de comunicació: les preguntes, l’escolta activa i el poder de les paraules.
 • Introducció al metamodel del llenguatge.

Mòdul 3: Canvi i PNL

 • El canvi: implicacions i actituds.
 • Creences relacionades amb el canvi: limitants i possibilitadores.
 • El poder de les creences.
 • Com es formen les creences.

Mòdul 4: Principals tècniques de la PNL aplicades a entorns educatius.

 • El calibratge.
 • El Rapport i l’empatia.
 • Les metàfores com a eina de comunicació i gestió de conflictes.
 • Les àncores.

Metodologia

La idea principal és que sigui un curs motivador i de molta reflexió personal. És per això que us proposo diferents  activitats teòric-pràctiques amb diversos formats (lectures, imatges, vídeos i fòrums) que  presenten  diferents propostes:

 • Activitats d’anàlisi i reflexió individual
 • Espais comuns de comunicació (de tipus fòrum) per a intercanviar propostes, experiències o reflexions.
 • Espai de “Saber-ne més” per a qui vulgui aprofundir sobre els conceptes treballats.

Criteris per a l’avaluació

 • Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul.
 • Participació activa al fòrum.
 • Respondre el qüestionari de satisfacció.

Recursos TIC per a l’autoaprenentatge d’instruments musicals

Professor: Lluís Burillo Toledano

CODI REC0350651
Durada: 30h.

Presentació

En aquest curs es proposen tres eines tecnològiques que permeten l’autoaprenentatge d’un instrument musical des d’un nivell zero fins a assolir la destresa suficient per poder tocar en grup. El videojoc Rocksmith i els programes Synthesia i DrumTutor són propostes excel·lents per introduir en la pràctica musical l’alumne de primària o secundària mitjançant les noves tecnologies. Paraules clau: gamificació, treball cooperatiu, aprenentatge entre iguals, rock and roll, música, TIC.

Projecte maker: Construcció d’un motor elèctric

Per tal de fer més entenedor el contingut del curs, s’ha publicat com , Projecte maker: Construcció d’un motor elèctric  però el títol oficial  és Projecte maker: La petita història del motor elèctric reconegut CODI REC0380651

Professor: Jordi Achon Massana

CODI REC0380651
Durada: 30h.

Presentació

Aquests són els dos projectes que realitzareu durant aquests curs. Així que mans a l’obra! Mentre el feu, us imaginareu a l’aula taller, envoltats de noies i nois capficats en el projecte. A la que un funcioni, veureu espurnes als ulls dels alumnes.

I aquí teniu un breu avançament dels textos i materials que tindreu al vostre abast:

L’objectiu global d’aquesta proposta didàctica és proporcionar a les noies i els nois eines cognitives per comprendre el disseny tecnològic dels motors elèctrics de corrent continu. Tal coneixement ha de facilitar la realització d’altres projectes tecnològics en què aquests hi intervenen; així com facilitar també la comprensió dels servomotors i dels motors pas a pas, imprescindibles en molts projectes de robòtica escolar.

Aquesta proposta forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica que trobareu a: http://apliense.xtec.cat/arc/node/30657.

La petita història del motor elèctric s’engega amb una pregunta tecnològica que associa conceptes i coneixements sobre el corrent continu, els electroimants i la interacció entre pols magnètics. Tal pregunta es inspirada, entre d’altres factors, pels moviments que s’observen durant la interacció entre imants permanents. La pregunta és: com fer que un eix volti usant energia elèctrica, imants i electroimants?

El disseny didàctic segueix la metodologia heurístic i segueix els principis de l’aprenentatge basat en la resolució de problemes: Problema inicial → Solució → Emergència d’errors → Nou problema.

La unitat consta de dos projectes, per bé que en l’itinerari esmentat hi trobareu una ampliació cap els servomotors i el motor pas a pas.

Projecte 1: Disseny i construcció d’un motor de dos braços

La pregunta inicial esdevé el primer problema a resoldre. Després de generar i promoure una pluja idees per dissenyar el prototip de la màquina que fa voltar un eix, se esbossa una solució i es planteja la seva realització. Per reforçar la comprensió de la solució proposada es disposa d’una simulació feta amb el Geogebra.

Construït l’electroimant rotor de dos braços, es planteja com ha de ser el dispositiu mecànic que controla l’activació o desactivació de l’electroimant i la commutació del sentit del corrent elèctric en els moments oportuns de la rotació. Així que s’explora la posició de les escombretes en relació a els contactes de l’electroimant rotor i a la posició dels imants permanents. A tal efecte es disposa d’una simulació feta amb Geogebra.

El prototip funcionarà, però necessitara d’un impuls inicial per arrencar. Aquí emergeix un nou problema: dissenyar un motor que arrenqui sol, sense necessitat d’un impuls inicial, el qual donarà pas a un segon projecte.

Projecte 2: Disseny i construcció d’un motor de tres braços.

Es desmunta i s’examina un motor petit i s’observa que el seu rotor té tres braços. Aquesta és la idea inicial per resoldre el problema plantejat. Es dissenya l’armadura, i de nou s’usa el Geogebra per dibuixar-ne la forma.

Una vegada bobinat i posades les tres agulles de contacte, s’entra a explorar el circuit en sèrie que formen els tres electroimants en funció de la combinació dels diferents contactes que es poden produir entre les dues escombretes i les tres agulles.

Per facilitar aquesta exploració es pot simular el circuit dels tres electroimants amb un de tres bombetes, o hi ha la possibilitat de fer-ho amb una simulació interactiva del PhET (https://phet.colorado.edu/es). Sigui com sigui, el cas és arribar a la conclusió segons la qual dependrà de la combinació de contactes entre escombretes i agulles que hi hagi un braç desactivat, la qual cosa ens dóna la clau de com controlar l’activació, desactivació i polaritat dels electroimants quan s’encaren amb els pols dels imants permanents.

Llista de materials i eines

Material:

Eines:

Base fusta 7x6x1 cm

Claus:

1 de Ø 1 mm L : 3 mm

5 de Ø 1,5 mm L: 3 mm

1 de Ø 2.5-3 mm

4 de L: 35 mm

Casquet per eix de 4 mm. L: 15 mm

2 imants ferrita 45x20x10 mm

Fil de coure esmaltat del 0,2 (1 carret)

2 Vareta llautó Ø 4 mm, L 4 cm

2 Tires làmina coure (60x 5 mm) gruix 0,1 mm

Planxa de PVC, gruix 3 mm

2 Cargols fusta. L 15 mm

Làmina cartró ploma. Gruix 3mm

Pega paper

Paper de vidre

Paper mil·limetrat

Trepant amb broca de 5 mm

Regle, llapis i goma

Martell

Alicates

Tisores

Cúter

Encenedor

Pistola de silicona calenta

Barrina Ø 2 mm

Pensament visible i rutines de pensament visible

Professor: Nerea Montaño

CODI REC0390651
Durada: 30h.

Presentació

El visual thinking routines o pensament visible tracta d’interpretar la realitat simplificant l’accés a la informació, sintetitzant i organitzant estructures d’informació complexes.

Aquest curs pretén una primera aproximació a l’ús d’aquest pensament visible  com a estratègia d’aprenentatge i convertir-la en una rutina a les nostres aules gràcies a les visible thinking routines.

També, suposa un mètode de resolució de problemes i de productivitat per aconseguir eficàcia i agilitat en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

 

Objectius generals

 • Conèixer, aplicar i planificar amb el visual thinking a les nostres assignatures.
 • Conèixer, aplicar i planificar amb les visible thinking routines a les nostres assignatures.
 • Compartir experiències i reflexions entre iguals.
 • Compartir les activitats dissenyades.

 

Estructura i funcionament del curs:

La proposta d’aquest curs es generar un entorn virtual on els continguts teòrics s’acompanyen de les aportacions dels participants que, des d’un paper actiu, intercanvien opinions, pràctiques i experiències en relació a la seva pràctica docent a la vegada que aprenen.

El contacte amb el tutor és a través del correu electrònic i a través del fòrum.

Al final de cada mòdul trobareu una proposta d’exercici que haureu de realitzar a través d’una participació al fòrum.

Temari:

 1. Presentació personal.
 2. Què és el visual thinking?
 3. Què són les visible thinking routines.
 4. . Crear activitats amb visible thinking routines.
 5. Recursos visual thinking i visible thinking routines.

Requisits:

A nivell digital necessitareu un ordinador, tauleta o mòbil, a més d’un compte de correu electrònic perquè ens puguem comunicar.