Arxiu d'etiquetes: test de personalitat

L’eneagrama: una eina per a la tutoria

 

Professora:  Elba Barcons Matavera
Durada: 30 hores
CODI REC0290651

L’Eneagrama és un sistema que integra diverses tradicions antigues amb aportacions de la psicologia moderna. Es tracta d’un instrument que proporciona una valuosa ajuda per al coneixement d’un mateix, així com per a les relacions interpersonals.

L’Eneagrama reuneix en el seu enfoc la inteligencia emocional i el procès que condueix a l’acció amb la finalitat de crear una eina molt poderosa per millorar el rendiment tan per part de l’alumnat com els docents. No n’hi ha prou en creure que et coneixes sino el que implica reconèixer les teves fortalezes i debilitats, assumir la responsabilitat del teu comportament i actuar amb el propòsit d’obtenir resultats.

És útil a l’ajudar a identificar ràpidament els rols que adopta l’alumnat, la qual cosa podria facilitar connectar amb ells. Seria interessant saber si el coneixement de la personalitat dels alumnes afavoreix trobar quin tipus d’activitats es poden dur a terme a l’aula per ajudar a que els alumnes assoleixin les competències necessàries en educació secundària.

Segons Alexander i Schnipke (2020), s’empra el concepte de Enneagrama per a descriure nou tipus diferents de personalitat. Un dels missatges que transmet l’Eneagrama és que cada individu és únic i diferent i el seu propòsit fonamental és aconseguir un coneixement de nosaltres mateixos que ens permeti potenciar les nostres virtuts i treballar els nostres defectes. A més, ens dóna eines per conèixer millor a les persones amb les que interactuem, de tal manera que puguem desenvolupar la nostra personalitat i més interactuar d’una manera més adequada amb el nostre interlocutor.

Objectius

  • Conèixer les diferents personalitats, a través de l’eneagrama, per millorar les relacions interpersonals, especialment les relacionades amb l’alumnat i el professorat.
  • Explorar l’eneagrama com a mètode d’autoconeixement i com a eina de tutoria, per interpretar adequadament reaccions de l’alumnat.
  • Aprofundir en els diferents tipus de conflictes que es poden trobar en les pràctiques docents i en les relacions amb altres companys/es de treball.
  • Per ajudar a incrementar les competències professionals dels docents i el seu benestar personal.
  • Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

CONTINGUTS

  • Breu història de l’eneagrama.
  • La personalitat i els tipus.
  • Tipus de docents i d’alumnat.
  • Conflictes interpersonals i com resoldre’ls, com preveure’ls en les nostres pràctiques docents i en la nostra vida.
  • L’eneagrama com a mètode d’autoconeixement.

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.