Arxiu de l'autor: Anna Vera

Millorant a meva competència digital (curs 30h o curs 60h)

Millorant la meva competència digital  (curs de 30h) 

CODI REC0310651

Millorant la meva competència digital  (curs de 60h)

CODI REC0320651

Impartit:

Oriol Costa i Anna Vera

Descripció: 

Curs destinat a tot docent que vulgui millorar la seva competència digital introduint activitats i recursos digitals a l’aula en el seu dia a dia. 

Els cursos estan organitzat per diferents mòduls:

 • Si es fa el curs de 30h es pot escollir la meitat dels mòduls d’eines digitals del curs de 60h
 • Si fas el curs de 60h cal fer tots els mòduls.

Objectius:

 • Millorar la competència digital
 • Incorporar l’ús de la tecnologia de manera integrada a l’aula
 • Planificar classes basades en recursos digitals
 • Crear els meus propis recursos digitals
 • Editar imatges, videos i audios
 • Fomentar l’ús actiu dels recursos digitals per treballar col·laborativament
 • Crear els meus propis recursos digitals
 • Fer servir aplicacions digitals diverses per crear presentacions o activitats  interactives i dinàmiques

Continguts

 • Eines per crear activitats interactives (eduplay-socrative)
 • Eines per crear i compartir continguts (sites)
 • Eines per la edició de vídeo, audio i imatge (audacity-photopea-openshop)
 • Eines per crear infografies (canva-genialy)
 • Eines per crear videotutorials (loom-screencastify)
 • Eines per a l’avaluació (quizziz-quizlet-corrubrics-formularis i kahoot)
 • Eines per la gamificació (edpuzzle)
 • Eines per la interacció (flipgrid)
 • Eines per realitzar mapes conceptuals i linies del temps (WiseMapping-timeline)
 • Eines col·laboratives murals i pissares digitals (padlet-jamborad)

Metodologia

 • Curs on els continguts i les activitats online estaran en la plataforma classroom i els materials de suport en un sites.
 • Es farà la presentació de les eines dels mòduls amb webinars d’1h.
 • La comunicació serà via classroom i un fòrum 
 • Atenció personalitzada de consultes amb els tutor/tutora

Requisits de certificació:

 • Assistència als webinars de cada eina.
 • Realització del 80% de les tasques encomanades al classroom.
 • Realització del qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Avaluació

 • Realitzar totes les tasques de la plataforma EVA
 • Assistència als webinars

 

 

L’eneagrama: una eina per a la tutoria

 

Professora:  Elba Barcons Matavera
Durada: 30 hores
CODI REC0290651

L’Eneagrama és un sistema que integra diverses tradicions antigues amb aportacions de la psicologia moderna. Es tracta d’un instrument que proporciona una valuosa ajuda per al coneixement d’un mateix, així com per a les relacions interpersonals.

L’Eneagrama reuneix en el seu enfoc la inteligencia emocional i el procès que condueix a l’acció amb la finalitat de crear una eina molt poderosa per millorar el rendiment tan per part de l’alumnat com els docents. No n’hi ha prou en creure que et coneixes sino el que implica reconèixer les teves fortalezes i debilitats, assumir la responsabilitat del teu comportament i actuar amb el propòsit d’obtenir resultats.

És útil a l’ajudar a identificar ràpidament els rols que adopta l’alumnat, la qual cosa podria facilitar connectar amb ells. Seria interessant saber si el coneixement de la personalitat dels alumnes afavoreix trobar quin tipus d’activitats es poden dur a terme a l’aula per ajudar a que els alumnes assoleixin les competències necessàries en educació secundària.

Segons Alexander i Schnipke (2020), s’empra el concepte de Enneagrama per a descriure nou tipus diferents de personalitat. Un dels missatges que transmet l’Eneagrama és que cada individu és únic i diferent i el seu propòsit fonamental és aconseguir un coneixement de nosaltres mateixos que ens permeti potenciar les nostres virtuts i treballar els nostres defectes. A més, ens dóna eines per conèixer millor a les persones amb les que interactuem, de tal manera que puguem desenvolupar la nostra personalitat i més interactuar d’una manera més adequada amb el nostre interlocutor.

Objectius

 • Conèixer les diferents personalitats, a través de l’eneagrama, per millorar les relacions interpersonals, especialment les relacionades amb l’alumnat i el professorat.
 • Explorar l’eneagrama com a mètode d’autoconeixement i com a eina de tutoria, per interpretar adequadament reaccions de l’alumnat.
 • Aprofundir en els diferents tipus de conflictes que es poden trobar en les pràctiques docents i en les relacions amb altres companys/es de treball.
 • Per ajudar a incrementar les competències professionals dels docents i el seu benestar personal.
 • Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

CONTINGUTS

 • Breu història de l’eneagrama.
 • La personalitat i els tipus.
 • Tipus de docents i d’alumnat.
 • Conflictes interpersonals i com resoldre’ls, com preveure’ls en les nostres pràctiques docents i en la nostra vida.
 • L’eneagrama com a mètode d’autoconeixement.

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.

 

Fa més de 30 anys que treballo en educació molt implicada en tot el que la cultura digital, he treballat amb alumnat de primària i secundària, i actualment amb docents.
Treballo al CRP de Ciutat Vella.
Per mi es així…com diu…R. Wagner “com que el coneixement és a l’abast de tothom a través de qualsevol aparell connectat a internet, ja no és tan important el que saps com el que pots fer amb el que saps.

 • Es important fer els aprenentatges per competències i cal dotar-nos com a docents de les eines digitals i dotar a l’alumnat.

Des de fa uns quants anys, sóc membre d’ ACTE, on participo en les Activitats de formació que s’ofereixen des de l’Àmbit Virtual de l’Escola d’Estiu, i imparteixo els cursos següents:

Treballem les eines educatives de Google amb el Classroom

Millorant la meva competència digital curs de 30h i curs de 60h

 

Treballem les eines educatives Google amb el Classroom

Professor Anna Vera Conesa
Durada 30 hores
CODI REC0020651

– El curs és aprendre a treure profit  a les eines i recursos gratuïts de Google i com ens són útils en la gestió diària a l’aula com a docent  i les possibilitats que aporta per al foment del treball col·laboratiu entre l’alumnat.

Es treballarà amb el classroom com EVA Entorn Virtual d’Aprenentatge

– Aquest curs va dirigit a professorat de primària i secundària i cadascú escollirà 4 mòduls,  dels 8 mòduls, segons la seva necessitat i preferències.

En el curs trobarem, 8 mòduls, amb tutorials i les seves aplicacions a l’aula o al centre.

Mòdul1:  DRIVE
Mòdul 2: DOCS
Mòdul 3: FORMULARIS-PRESENTACIONS-KEEP...
Mòdul 4: SITES-BLOC
Mòdul 5: MAPS-EARTH
Mòdul 6: YOUTUBE i GOOGLE FOTOS
Mòdul 7: CLASSROOM
Mòdul 8: APLICACIONS I EXTENSIONS COM EINES DIGITALS COMPLEMENTÀRIES 

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran i classes teòric-pràctiques AL CLASSROOM ….I HI HA UN SITES QUE RECULL  CONTINGUTS DEL CURS.

A cada sessió es planteja online les activitats per anar construint l’aprenentatge. I hauran WEBINAR EN DIRECTE PER RESOLDRE DUBTES.

Requisits: tenir un correu gmail.