Millorant a meva competència digital (curs 30h o curs 60h)

Millorant la meva competència digital  (curs de 30h) 

CODI REC0310651

Millorant la meva competència digital  (curs de 60h)

CODI REC0320651

Impartit:

Oriol Costa i Anna Vera

Descripció: 

Curs destinat a tot docent que vulgui millorar la seva competència digital introduint activitats i recursos digitals a l’aula en el seu dia a dia. 

Els cursos estan organitzat per diferents mòduls:

 • Si es fa el curs de 30h es pot escollir la meitat dels mòduls d’eines digitals del curs de 60h
 • Si fas el curs de 60h cal fer tots els mòduls.

Objectius:

 • Millorar la competència digital
 • Incorporar l’ús de la tecnologia de manera integrada a l’aula
 • Planificar classes basades en recursos digitals
 • Crear els meus propis recursos digitals
 • Editar imatges, videos i audios
 • Fomentar l’ús actiu dels recursos digitals per treballar col·laborativament
 • Crear els meus propis recursos digitals
 • Fer servir aplicacions digitals diverses per crear presentacions o activitats  interactives i dinàmiques

Continguts

 • Eines per crear activitats interactives (eduplay-socrative)
 • Eines per crear i compartir continguts (sites)
 • Eines per la edició de vídeo, audio i imatge (audacity-photopea-openshop)
 • Eines per crear infografies (canva-genialy)
 • Eines per crear videotutorials (loom-screencastify)
 • Eines per a l’avaluació (quizziz-quizlet-corrubrics-formularis i kahoot)
 • Eines per la gamificació (edpuzzle)
 • Eines per la interacció (flipgrid)
 • Eines per realitzar mapes conceptuals i linies del temps (WiseMapping-timeline)
 • Eines col·laboratives murals i pissares digitals (padlet-jamborad)

Metodologia

 • Curs on els continguts i les activitats online estaran en la plataforma classroom i els materials de suport en un sites.
 • Es farà la presentació de les eines dels mòduls amb webinars d’1h.
 • La comunicació serà via classroom i un fòrum 
 • Atenció personalitzada de consultes amb els tutor/tutora

Requisits de certificació:

 • Assistència als webinars de cada eina.
 • Realització del 80% de les tasques encomanades al classroom.
 • Realització del qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Avaluació

 • Realitzar totes les tasques de la plataforma EVA
 • Assistència als webinars