Treballem les eines educatives Google amb el Classroom

Professor Anna Vera Conesa
Durada 30 hores
CODI REC0020651

– El curs és aprendre a treure profit  a les eines i recursos gratuïts de Google i com ens són útils en la gestió diària a l’aula com a docent  i les possibilitats que aporta per al foment del treball col·laboratiu entre l’alumnat.

Es treballarà amb el classroom com EVA Entorn Virtual d’Aprenentatge

– Aquest curs va dirigit a professorat de primària i secundària i cadascú escollirà 4 mòduls,  dels 8 mòduls, segons la seva necessitat i preferències.

En el curs trobarem, 8 mòduls, amb tutorials i les seves aplicacions a l’aula o al centre.

Mòdul1:  DRIVE
Mòdul 2: DOCS
Mòdul 3: FORMULARIS-PRESENTACIONS-KEEP...
Mòdul 4: SITES-BLOC
Mòdul 5: MAPS-EARTH
Mòdul 6: YOUTUBE i GOOGLE FOTOS
Mòdul 7: CLASSROOM
Mòdul 8: APLICACIONS I EXTENSIONS COM EINES DIGITALS COMPLEMENTÀRIES 

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran i classes teòric-pràctiques AL CLASSROOM ….I HI HA UN SITES QUE RECULL  CONTINGUTS DEL CURS.

A cada sessió es planteja online les activitats per anar construint l’aprenentatge. I hauran WEBINAR EN DIRECTE PER RESOLDRE DUBTES.

Requisits: tenir un correu gmail.