Arxiu de la categoria: General

Signes d’alerta en el llenguatge de l’infant

Dia Dijous, 25 de novembre del 2021,  a les 18:30h.

Cal inscripció prèvia gratuïta

Sabeu detectar dificultats del llenguatge en els vostres alumnes? Sabeu què fer una vegada detectades? 

En la ponència del dia 25 de novembre, la logopeda, Loida Silvestre, ens donarà les pautes per a poder atendre aquestes dificultats a temps.

Et preguntes quins són els continguts de l’activitat?

  1. Llenguatge normatiu
  2. Signes d’alerta
  3. Professionals on podem derivar

A què esperes? Apunta’t!

T’esperem el 25 de novembre a les 18:30h!

Fem vídeo amb la tablet: el reportatge com a instrument per aprendre.

Professor: Carles Pinar

Durada: 30 hores

CODI REC0330651

PRESENTACIÓ

Les tauletes són un estri habitual als centres educatius i els vídeos tenen un potencial educatiu fantàstic.
Aprendre a fer reportatges a l’aula dels continguts que treballem a classe està a l’abast de tothom.
Al curs treballarem com ensenyar als alumnes a crear petits reportatges, tot i que no busquem motivar futurs “periodistes”,  només volem aprofitar el llenguatge audiovisual per ajudar als alumnes a aprendre i comunicar-se més i millor.

OBJECTIUS

 1. Conèixer els elements bàsics del gènere vídeo reportatge i reflexionar sobre els possibles usos a l’aula i la seva capacitat de generar aprenentatge.
 2. Planificar un vídeo reportatge per la seva realització.
 3. Enregistrar el vídeo reportatge que s’ha planificat.
 4. Editar les imatges i vídeos enregistrats, i crear un clip de vídeo de entre 3 i 5’.

CONTINGUTS

 • El reportatge com a gènere informatiu transversal a les àrees. Tipus de reportatge.
 • Competències bàsiques i continguts clau que es treballen.
 • Utilització del vídeo reportatge com a eina d’aprenentatge: idees per la seva temporalització i estrategia d’aplicació.
 • Propostes aplicades a diferents nivells educatius i rols de treball a desenvolupar.
 • Passes a fer a les etapes de Planificació, Realització (rodatge) i Edició.
 • Cerca, selecció i elaboració d’informació textual i audiovisual.
 • Elaboració de textos orals informatius i d’opinió.
 • Elements comunicatius de l’expressió oral.
 • Planificació i realització d’entrevistes.
 • Elements del llenguatge audiovisual: aspectes bàsics per l’enregistrament i l’ús de la càmera.
 • Utilització d’iMovie (editor de vídeo) i coneixement dels procediments bàsics d’edició.

Adreçat a
Professorat d’Infantil, Primària i Secundària.

METODOLOGIA

Al ser un curs en línia és proposa un treball individual de cada participant tot i que la proposta està pensada per fer en petits grups d’alumnat. S’utilitzarà una metodologia de simulació del procés tal com es podria fer amb l’alumnat i s’orientarà la feina a aconseguir el producte final en forma d’un vídeo reportatge de 3 a 5 minuts de durada.
S’aportarà al grup un llistat de idees diverses quan a l’utilització del vídeo reportatge a l’aula per a diferents etapes i nivells educatius. Cadascun d’ells, incloent la possible assignació dels tres rols principals de cada projecte: qui el planifica, qui el realitza (rodatge i edició), i qui el protagonitza.
La temporalització del curs dedicarà una part important del temps a la planificació i la resta al rodatge i l’edició. Es formularàn de forma clara i concreta els reptes a assolir a cada fase i es tindrà en compte la competència prèvia dels mestres en l’ús de les tauletes a l’aula per graduar el grau d’exigència.

Eines de suport…
Blog amb calendari, tasques (pràctiques) a realitzar, documentació, guies de treball i tutorials de primera necessitat.
Accés a un fòrum obert de consulta i dubtes.

ORGANITZACIÓ DEL CURS I DEDICACIÓ DELS PARTICIPANTS

Es demana un volum de tasques de 30 h.
El curs serà asincrònic, o sigui que, a part de les vídeo trobades, cada alumne es pot organitzar a la seva conveniència. Per tant no hi haurà cap horari de classe en línea, sinó que els dubtes es resoldran a través del fòrum.
A l’nici de curs s’informarà del calendari i horari de les vídeo trobades, a les quals es recomana assistir perquè faciliten la introducció als continguts i, a més, permeten compartir problemes i expectatives entre tots els participants.

Recomanacions
És imprescindible que els participants disposin de tauletes a classe i coneguin el seu funcionament bàsic per a fer-ne l’oportuna aplicació.
El tipus de tauleta és a elecció del participant, tot i que el formador durà a terme les explicacions amb iPad.
Els participants hauràn de tenir instal·lada l’app iMovie en el cas de disposar d’iPad. Tantmateix, cada participant pot utilitzar el software d’edició que conegui però posat a la tauleta.
Tot i què la major part de la feina es farà amb tauleta, es recomana disposar d’un ordinador a prop per entrar al fòrum, fer les vídeo trobades, consultar el blog, llegir les instruccions i els materials de treball.

Scratch

Scratch a l’aula. Projectes interactius per aprendre a aprendre

Professor:  Joaquim Fonoll Salvador 
Durada: 30 hores
CODI REC0 028651

Presentació

Scratch es un llenguatge de programació tan senzill d’utilitzar que sembla un joc de nens. Programar és parlar amb els ordinadors per instruir-los amb  el que han de fer.

La programació està relacionada amb planificació de processos, la creativitat, la precisió en el llenguatge, les matemàtiques aplicades, l’estructuració mental. Amb la programació podem escriure  narracions visuals, jocs,  simulacions científiques, artefactes musicals, efectes visuals, control de robots,  instruments de càlcul o recursos educatius.

La metodologia d’aquesta formació telemàtica, i els  recursos utilitzats pel seguimentsuport i avaluació, pot fer-nos reflexionar sobre les estratègies més exitoses  pel treball online.

En el curs explorarem les possibilitats de l’Scratch i mirarem com podem aprofitar-les en el treball per  projectes amb els nostres alumnes.

Està estructurat en  mòduls on proposarem reptes concrets que caldrà resoldre i enviar.  Amb els treballs que realitzis et  familiaritzaràs amb l’Scratch i descobiràs  l’univers de propostes didàctiques entorn de la programació

Objectius

En concret es proposa:
 • Treballar a la plataforma online del programa Scratch 3.0
 • Conèixer els elements bàsics i recursos multimédia que intervenen en un projecte Scratch.
 • Compartir diferents projectes del treball amb Scratch  amb els companys i companyes del curs.
 • Reflexionar sobre el treball per projectes, la proposta de reptes, els concursos  i altres metodologies per incentivar l’interès de l’alumnat.

Continguts

 • Mòdul 1: Primers passos amb l’Scratch: entorn de programació, instruccions bàsiques
 • Mòdul 2: Recursos gràfics i multimèdia en els projectes Scratch
 • Mòdul 3: Interaccions bàsiques amb el teclat i  ratoli, vides, punts i altres variables.
 • Mòdul 4: Interacció amb el micròfon, la webcam, el MakeyMakey i els robots

Metodologia

 • El curs està estructurat en  mòduls on proposarem reptes concrets que caldrà resoldre i enviar.
 • En finalitzar caldrà que elaborar una proposta pels teus alumnes concretant una edat i el marc competencial corresponent.
 • D’una banda s’adquireixen elements bàsics de programació i disseny. D’altra banda es promou una reflexió educativa l’aprenentatge de la programació.

L’avaluació. Aprenent des de l’experiència educativa.

Professora: María-Dolores Jurado-Jiménez
Durada: 30 hores

INTRODUCCIÓ

Avaluar és més que una qualificació, un compliment normatiu o un “arma de control”. Aquest és un terme complex quan es tracta que s’integri com a part del procés educatiu.

L’avaluació (independentment del “cognom” que porti: inicial, processual o final, autoavaluació, coavaluació, avaluació entre iguals, etc.) a gran part dels professionals de l’educació ens produeix sentiments oposats de: tensió, qüestionament , una mica d’estrès, etc.  Encara que també hi ha professionals que ni tan sols s’ho qüestionen, procedeixen com una qüestió mecànica i ja està.

A cada persona li podrà suposar-situacions, sensacions diferents i temàtiques afins o interrogants com: Què avaluar? Com avaluar? Quan avaluar? Per a què avaluar? Què prioritzar en aquesta avaluació? Què i com es pot millorar? Desenvolupar un judici avaluatiu (capacitat de prendre decisions sobre la qualitat de la feina d’un mateix i dels altres segons Tai et al., 2018) com a estratègia per fomentar un aprenentatge autoregulat entre l’alumnat o el professorat? Una avaluació entre iguals que fomentin l’autoregulació i l’aprenentatge des de l’experiència particular i grupal? Una avaluació descriptiva i correctiva que s’enfoca en les tasques o en les “competències” (i quines competències) o una avaluació que ajudi a millorar els processos formatius i les capacitats reals / potencials? Una avaluació general o particular o una combinació d’elles? L’avaluació com un mitjà per consensuar? Es pot aprofitar el procés avaluatiu per teoritzar des de l’experiència el procés formatiu? Com interfereix la interpretació dels projectes educatius en els diferents centres en la forma i aspectes d’avaluació? Quina incidència tenen les relacions i dinàmiques socioeducatives generades en els centres en la forma d’enfocar l’avaluació? Com afecta tot això a l’alumnat i al professorat?

La complexitat del procés avaluatiu s’amplia quan s’apunta al fet que aquest formi part d’un procés educatiu més ampli, i que reculli les necessitats i els punts de partida per apuntar a una tasca formativa més analítica, crítica i equitativa. El curs tractarà de realçar el paper del pràctic-investigador en els professionals de l’educació des de la col·laboració i participació activa.

Depenent de les possibilitats de el grup, es realitzaran dinàmiques lúdiques que guien el procés formatiu.

Objectius
 • Presentar diferents formes d’enfocar els processos avaluatius en l’àmbit educatiu, a el mateix temps de recollir diferents experiències i formes de dur a terme aquests processos avaluatius.
 • Construir i experimentar amb diferents eines d’avaluació per analitzar la pràctica educativa.
 • Sistematitzar i teoritzar les experiències avaluatives de les persones que assisteixen a ell, des de la perspectiva d’estudiants com des de l’experiència com a professionals de l’educació.
Continguts 

Bloc 0. (01/06/2020) Cicle de conferències

 • Participació a una activitat de les organitzades per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
 • “Educar en el desconfinament” David Fernández, Inés Massot i Guido Ramellini] (06/06 17h)
 • “Noves maternitats”. Esther Vivas (08/06 10h)
 • Situació actual i perspectiva de l’educació de persones adultes”  (10/0612h)

Bloc 1. (06/06/2020) Què avaluar? Com avaluar? Quan avaluar? Per a què avaluar? Què prioritzar en aquesta avaluació? Què i com es pot millorar?

Bloc 2. Avaluació descriptiva i correctiva en les tasques o en les “competències” davant una una avaluació per a la millorar els processos formatius i les capacitats reals / potencials

Bloc 3. Diferents models avaluatius i la seva repercussió en el procés educatiu i els agents que intervenen

María-Dolores Jurado-Jiménez

Profesora didáctica y organización educativa de la Universitat de Sevilla.

Forma part de l’equip de recerca de l’ Institut Paulo Freire .

Ha treballat sobre temes de recerca com la recerca autobiogràfica, el diari como a instrumento d’autoformació, l’ecofeminisme, la emigració como fenomen intercultural y formador, mètodes en la formació de persones adultes

ELS MEUS CURSOS:

L’avaluació. Aprenent des de l’experiència educativa.

Sara Ortega

Graduada en Psicologia (UAM) i Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial (UAB).

Més de cinc anys d’experiència en el camp social i l’atenció directa.

He participat en diversos equips multidisciplinars, requerint sempre organizació, planificació i capacitat constant d’adaptació.

He traballat en diverses arees del camp social, amb especial interès en el camp de l’educació i el gènere.

ELS MEUS CURSOS:

Incorporació de la perspectiva de gènere en els contextos educatius

Incorporació de la perspectiva de gènere en els contextos educatius

Professora: Sara Ortega
Durada: 30 hores

Els materials educatius, però també l’organització i la metodologia a l’aula, la relació entre iguals, al centre, el discurs institucional, la comunicació perpetuen els rols de gènere que moltes vegades són viscuts com amb malestars. L’elaboració de materials i la proposta de metodologies des de la perspectiva de gènere significa fer canvis transversals, que moltes vegades comencen des de l’univers d’allò quotidià.

Cal un canvi metodològic que proposi un espai on la perspectiva de gènere tingui un pes nuclear. En aquest curs facilitarem estratègies i criteris per impulsar aquest canvi des de l’aula de manera que progressivament es puguin anar desdibuixant els lligams de gènere i d’aquesta manera crear espais més habitables i lliures.

Caldrà analitzar, contrastar i proposar canvis que puguem dur a la nostra experiència educativa. Aquesta perspectiva proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Un treball educatiu en aquest sentit tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives. 

Objectius 

 • Facilitar orientacions, eines i recursos al professorat a fi que afavoreixin l’equitat, la igualtat i el respecte a la diferència en un marc de valors compartits en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Treballar pel des de la perspectiva de gènere incorporant-los en l’àmbit educatiu amb l’efecte d’afavorir el desenvolupament de l’alumnat al marge dels estereotips i rols de gènere, i de garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics.
 • Promoure uns usos de materials i pràctiques a l’aula i al centre educatiu que permetin fer visibles les dones en els textos didàctics, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs i funcions.

Continguts

Bloc 0. (01/06/2020) Cicle de conferències

 • “Educar en el desconfinament” David Fernández, Inés Massot i Guido Ramellini] (06/06 17h)
 • “Noves maternitats”. Esther Vivas (08/06 10h)
 • Situació actual i perspectiva de l’educació de persones adultes”  (10/0612h)
 • Participació a una activitat de les organitzades per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

Bloc 1. (06/06/2020) Anàlisi dels rols prevalents i de les dinàmiques i estructures organitzatives des de la perspectiva de gènere.

Bloc 2. Elaborar propostes per corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores de la diversitat per raó de gènere.

Bloc 3. Orientacions per aplicar en els materials didàctics.

Accés del professorat

Accés d’edició del professorat

 • Aquest espai dóna accés a editar la presentació  pròpia com a professor i la del curs. WordPress envia el permís d’editar. L’usuari ve donat per Acte i és amb la primera lletra del nom i el cognom, tot junt, per ex. Joan Roig seria: jroig. La contrasenya serà de canvi lliure.
 • Un cop s’ha accedit a WordPress, es va a l’entrada personal corresponent.

Elba Barcons Matavera

 Presentació

Hola em dic Elba, els meus primers estudis universitaris van ser graduar-me en informàtica, desprès vaig estudiar psicologia i terapia-gestalt.

Ara treballo com a psicologa, terapeuta i docent en Gestalt Barcelonai em dedico a l’acompanyament terapèutic individual i grupal.
He fet la formació en Eneagrama per complementar el coneixement sobre mi mateixa, qui m’envolta i poder acompanyar també amb aquesta eina.

M’agrada participar en aquest àmbit educatiu que pot tenir gran repercussió per anar aconseguint tenir una societat i individus més saludables. Crec que en aquests darrers anys s’ha avançat en l’àmbit de la consciència, l’educació emocional i la salut holística, i m’agrada continuar en aquesta labor d’educar per obrir el cor i d’acompanyar per viure en un equilibri funcional y feliç.
https://www.personasana.es