Sara Ortega

Graduada en Psicologia (UAM) i Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial (UAB).

Més de cinc anys d’experiència en el camp social i l’atenció directa.

He participat en diversos equips multidisciplinars, requerint sempre organizació, planificació i capacitat constant d’adaptació.

He traballat en diverses arees del camp social, amb especial interès en el camp de l’educació i el gènere.

ELS MEUS CURSOS:

Incorporació de la perspectiva de gènere en els contextos educatius