Arxiu de l'autor: Carles Pinar

Fem vídeo amb la tablet: el reportatge com a instrument per aprendre.

Professor: Carles Pinar

Durada: 30 hores

CODI REC0330651

PRESENTACIÓ

Les tauletes són un estri habitual als centres educatius i els vídeos tenen un potencial educatiu fantàstic.
Aprendre a fer reportatges a l’aula dels continguts que treballem a classe està a l’abast de tothom.
Al curs treballarem com ensenyar als alumnes a crear petits reportatges, tot i que no busquem motivar futurs “periodistes”,  només volem aprofitar el llenguatge audiovisual per ajudar als alumnes a aprendre i comunicar-se més i millor.

OBJECTIUS

 1. Conèixer els elements bàsics del gènere vídeo reportatge i reflexionar sobre els possibles usos a l’aula i la seva capacitat de generar aprenentatge.
 2. Planificar un vídeo reportatge per la seva realització.
 3. Enregistrar el vídeo reportatge que s’ha planificat.
 4. Editar les imatges i vídeos enregistrats, i crear un clip de vídeo de entre 3 i 5’.

CONTINGUTS

 • El reportatge com a gènere informatiu transversal a les àrees. Tipus de reportatge.
 • Competències bàsiques i continguts clau que es treballen.
 • Utilització del vídeo reportatge com a eina d’aprenentatge: idees per la seva temporalització i estrategia d’aplicació.
 • Propostes aplicades a diferents nivells educatius i rols de treball a desenvolupar.
 • Passes a fer a les etapes de Planificació, Realització (rodatge) i Edició.
 • Cerca, selecció i elaboració d’informació textual i audiovisual.
 • Elaboració de textos orals informatius i d’opinió.
 • Elements comunicatius de l’expressió oral.
 • Planificació i realització d’entrevistes.
 • Elements del llenguatge audiovisual: aspectes bàsics per l’enregistrament i l’ús de la càmera.
 • Utilització d’iMovie (editor de vídeo) i coneixement dels procediments bàsics d’edició.

Adreçat a
Professorat d’Infantil, Primària i Secundària.

METODOLOGIA

Al ser un curs en línia és proposa un treball individual de cada participant tot i que la proposta està pensada per fer en petits grups d’alumnat. S’utilitzarà una metodologia de simulació del procés tal com es podria fer amb l’alumnat i s’orientarà la feina a aconseguir el producte final en forma d’un vídeo reportatge de 3 a 5 minuts de durada.
S’aportarà al grup un llistat de idees diverses quan a l’utilització del vídeo reportatge a l’aula per a diferents etapes i nivells educatius. Cadascun d’ells, incloent la possible assignació dels tres rols principals de cada projecte: qui el planifica, qui el realitza (rodatge i edició), i qui el protagonitza.
La temporalització del curs dedicarà una part important del temps a la planificació i la resta al rodatge i l’edició. Es formularàn de forma clara i concreta els reptes a assolir a cada fase i es tindrà en compte la competència prèvia dels mestres en l’ús de les tauletes a l’aula per graduar el grau d’exigència.

Eines de suport…
Blog amb calendari, tasques (pràctiques) a realitzar, documentació, guies de treball i tutorials de primera necessitat.
Accés a un fòrum obert de consulta i dubtes.

ORGANITZACIÓ DEL CURS I DEDICACIÓ DELS PARTICIPANTS

Es demana un volum de tasques de 30 h.
El curs serà asincrònic, o sigui que, a part de les vídeo trobades, cada alumne es pot organitzar a la seva conveniència. Per tant no hi haurà cap horari de classe en línea, sinó que els dubtes es resoldran a través del fòrum.
A l’nici de curs s’informarà del calendari i horari de les vídeo trobades, a les quals es recomana assistir perquè faciliten la introducció als continguts i, a més, permeten compartir problemes i expectatives entre tots els participants.

Recomanacions
És imprescindible que els participants disposin de tauletes a classe i coneguin el seu funcionament bàsic per a fer-ne l’oportuna aplicació.
El tipus de tauleta és a elecció del participant, tot i que el formador durà a terme les explicacions amb iPad.
Els participants hauràn de tenir instal·lada l’app iMovie en el cas de disposar d’iPad. Tantmateix, cada participant pot utilitzar el software d’edició que conegui però posat a la tauleta.
Tot i què la major part de la feina es farà amb tauleta, es recomana disposar d’un ordinador a prop per entrar al fòrum, fer les vídeo trobades, consultar el blog, llegir les instruccions i els materials de treball.

Carles Pinar

Presentació
Hola a tothom!
Sóc mestre des de fa molts anys i he tingut experiències professionals a totes les etapes educatives: Infantil, Primària i Secundària.
En algun interval de la meva vida professional també he passat pels Serveis Educatius i darrerament he estat força temps a un Centre de Recursos, fent la tasca de referent TAC i duent a terme dues de les feines que més m’agraden. Treballar amb les nenes i nens en tallers d’ imatge, robòtica, programació, i darrerament en l’ús del vídeo a l’aula. D’altra banda, les dues darreres decàdes, he fet formació de professorat (també en centre!) sobre l’aplicació de les tecnologies a l’aula.
De tot allò viscut com a mestre, em quedo amb el què ha estat més difícil, els anys passats a Infantil introduint als nens a la llengua escrita i aprenent jo mateix com mai per acompanyar-los en el descobriment dels primers conceptes i habilitats matemàtiques!
Més tard ja va venir la informàtica educativa i la descoberta de com gaudir de la seva utilitat a l’aula.
Desitjo que el meu acompanyament, i els materials i idees que he preparat pel curs, us siguin útils a la vostra tasca a l’aula i ajudi a les/els vostres alumnes a aprendre més i millor!
Benvinguts al curs!
Carles

El meu curs
Fem vídeo amb la tablet: el reportatge com a instrument per aprendre.