Arxiu de l'autor: Joaquim Fonoll

Aprenentatges per projectes basat en jocs digitals (DGBL)

Professor: Joaquim Fonoll
Durada: 30 hores
CODI REC0340651

Presentació

Els jocs digitals son un centre d’interès innegable pels nostres infants i joves

També uns estudis universitaris una professió,  una industria, que capitalitza inversions superiors a les produccions cinematogràfiques.

El jocs digitals estan conceptualitzats per a molts estudiosos com el gènere  narratiu propi del s xxi.  A diferencia dels models anteriors,  són  narracions que es caracteritzen per a tenir un final obert que s’elabora en interacció entre l’autor i el jugador o lector durant el joc

Els jocs digitals tenen moltes qualitats que s’acomoden a les teories del desenvolupament cognitiu i el repte de  dissenyar-los es pot emmarcar dins la pedagogia constructivista

La DGBL,  Digital Game Based Learning, es una proposta pedagògica  que organitza els aprenentatges al voltant dels jocs digitals i tots els components implicats. Els elements narratius i documentals, la  creació gràfica i musical, el disseny y la programació computacional, així com les  matemàtiques, la física i altres ciències afins, la teoria del joc, l’ètica, les estratègies d’ autoaprenentatge i molts altres aspectes socioculturals vinculats

La formació que proposem consta de 3 mòduls on anirem construint un joc, per entendre els components tècnics implicats,  alhora que coneixerem experiències educatives i veurem com aplicar-les a la nostra realitat educativa.

Objectius

 1. Analitzar l’ús i elaboració de jocs digitals com un recurs didàctic
 2. Iniciares en les tecnologies implicades en la elaboració d’un joc d’ordinador
 3. Conèixer experiències i fonts documentals de la DGBL

Continguts

Mòdul 1

 • Els videojocs un producte cultural: historia, tipologies, teoria del joc i impacte social
 • Elements d’un joc: narrativa, regles, estructura i jugabilitat.
 • El joc com a recurs o com a projecte a l’aula
 • El treball per projectes: fases, rols, instruments
 • Planificació d’un joc digital: guio, grafisme, programació.

Modul 2

 • Motors de videojocs (Scrtach, Kodu, AgentCubes, Cospace)
 • Disseny i animació de personatges
 • Escenaris 2D i 3D
 • Música i efectes sonors

Mòdul 3

 • Programar el codi: primers passos, ordres, bucles, variables
 • Moviments dels personatges
 • Esdeveniments, barreres i contactes
 • Preguntes i respostes
 • Temps, punts, vides, pantalles
 • Interaccions de l’usuari: teclat, ratolí, jostick i webcam

Metodologia

Durant el curs anirem veient el diferents component d’un joc, l’interes eduació de treballar-ho  i com s’aborda des de la DGBL

Tot això ho treballarem de manera reflexiva mentre i seguint la metodologia dels projectes mentre elaborem el nostre joc

Estratègies inclusives digitals

Professor: Joaquim Fonoll
Durada: 30 hores
CODI REC0300651

Presentació

En el marc de l’escola inclusiva les tecnologies digitals poden ser un recurs per donar suports personalitzats segons les diverses capacitats de l’alumnat.

Les tecnologies digitals fan possible transformar automàticament els documents, les informacions i les activitats a l’aula facilitant al professorat alternatives flexibles que es poden adaptar a tothom.

Les  tecnologies digitals amplien el ventall dels recursos educatius tradicionals  per abordar problemes crònics a l’aula difícils de resoldre.

Les experiències d’atenció telemàtica d’aquests darrers anys eixamplen les formes de suport i d’intervenció docent,  fent possible la personalització de les  propostes educatives, el suport i seguiment personalitzat i la  coordinació de tots els agents educatius que intervenen.

Amb eines digitals podem implementar agrupacions flexibles virtuals, suports tecnològics personalitzats, dins i fora de l’aula, intervencions no invasives  de la perspectiva la perspectiva del DUA i amb un esforç sostenible

Objectiu

 1. Reflexionar sobre les noves estratègies digitals d’atenció a l’alumnat que faciliten la inclusió.
 2. Conèixer materials, recursos i bones pràctiques tecnològiques que faciliten l’accés a la informació a l’activitat i a la participació dins l’aula.
 3. Elaborar criteris docents i tècnics a l’hora de seleccionar i utilitzar materials digitals.

Continguts

Mòdul 1 Diversificació digital de les propostes d’aula.

 • Planificació DUA i RTI a la pràctica diària.
 • Recursos digitals per diversificar les propostes.
 • ED-Tech: Educació personalitzada.
 • Aprenentatge instruccional adaptatiu.
 • Projectes, reptes i competències.
 • Suports digitals per accedir a la informació.
 • Informacions equivalents suports diferents per a competències diverses.
 • Pautes d’accessibilitat digital

Mòdul 2 Activitats, tasques a l’aula i participació de l’alumnat.

 • Alternatives digitals per elaborar la informació i produir coneixement.
 • Eines visuals a l’aula: diagrames, organitzadors gràfics, infografies.
 • Elaboració digital de en suports per a la comprensió del text: suports semàntics, text fàcil, suports informacionals, text multinivell.
 • Suports a la producció del text escrit: planificació, textualització, revisió.
 • Alternatives multimèdia pel treball de l’alumnat: presentacions, videotreballs, podcast, …

Mòdul 3 Suports a l’alumnat, seguiment i avaluació.

 • Recursos per la gestió del temps: Agendes visuals, cronogrames, tauler kanban, etc
 • Gamificacions, ClassDojo, bugdges, targetes, comodins i altres recursos per l’autoregulació de la conducta a l’aula
 • Seguiment digital de l’activitat: historial dels documents, registre de l’activitat EVA, portafoli digital.
 • Rubriques, formularis i taules, pel seguiment competencial de la complexitat. Corrubrics i ClassRoom
 • Escolarització compartida, intercanvi escolar i treball cooperatiu online.
 • Suports digitals no invasius, agrupacions flexibles virtuals i docència compartida en xarxa

Metodologia

Durant el curs combinarem

Scratch

Scratch a l’aula. Projectes interactius per aprendre a aprendre

Professor:  Joaquim Fonoll Salvador 
Durada: 30 hores
CODI REC0 028651

Presentació

Scratch es un llenguatge de programació tan senzill d’utilitzar que sembla un joc de nens. Programar és parlar amb els ordinadors per instruir-los amb  el que han de fer.

La programació està relacionada amb planificació de processos, la creativitat, la precisió en el llenguatge, les matemàtiques aplicades, l’estructuració mental. Amb la programació podem escriure  narracions visuals, jocs,  simulacions científiques, artefactes musicals, efectes visuals, control de robots,  instruments de càlcul o recursos educatius.

La metodologia d’aquesta formació telemàtica, i els  recursos utilitzats pel seguimentsuport i avaluació, pot fer-nos reflexionar sobre les estratègies més exitoses  pel treball online.

En el curs explorarem les possibilitats de l’Scratch i mirarem com podem aprofitar-les en el treball per  projectes amb els nostres alumnes.

Està estructurat en  mòduls on proposarem reptes concrets que caldrà resoldre i enviar.  Amb els treballs que realitzis et  familiaritzaràs amb l’Scratch i descobiràs  l’univers de propostes didàctiques entorn de la programació

Objectius

En concret es proposa:
 • Treballar a la plataforma online del programa Scratch 3.0
 • Conèixer els elements bàsics i recursos multimédia que intervenen en un projecte Scratch.
 • Compartir diferents projectes del treball amb Scratch  amb els companys i companyes del curs.
 • Reflexionar sobre el treball per projectes, la proposta de reptes, els concursos  i altres metodologies per incentivar l’interès de l’alumnat.

Continguts

 • Mòdul 1: Primers passos amb l’Scratch: entorn de programació, instruccions bàsiques
 • Mòdul 2: Recursos gràfics i multimèdia en els projectes Scratch
 • Mòdul 3: Interaccions bàsiques amb el teclat i  ratoli, vides, punts i altres variables.
 • Mòdul 4: Interacció amb el micròfon, la webcam, el MakeyMakey i els robots

Metodologia

 • El curs està estructurat en  mòduls on proposarem reptes concrets que caldrà resoldre i enviar.
 • En finalitzar caldrà que elaborar una proposta pels teus alumnes concretant una edat i el marc competencial corresponent.
 • D’una banda s’adquireixen elements bàsics de programació i disseny. D’altra banda es promou una reflexió educativa l’aprenentatge de la programació.

L’avaluació. Aprenent des de l’experiència educativa.

Professora: María-Dolores Jurado-Jiménez
Durada: 30 hores

INTRODUCCIÓ

Avaluar és més que una qualificació, un compliment normatiu o un “arma de control”. Aquest és un terme complex quan es tracta que s’integri com a part del procés educatiu.

L’avaluació (independentment del “cognom” que porti: inicial, processual o final, autoavaluació, coavaluació, avaluació entre iguals, etc.) a gran part dels professionals de l’educació ens produeix sentiments oposats de: tensió, qüestionament , una mica d’estrès, etc.  Encara que també hi ha professionals que ni tan sols s’ho qüestionen, procedeixen com una qüestió mecànica i ja està.

A cada persona li podrà suposar-situacions, sensacions diferents i temàtiques afins o interrogants com: Què avaluar? Com avaluar? Quan avaluar? Per a què avaluar? Què prioritzar en aquesta avaluació? Què i com es pot millorar? Desenvolupar un judici avaluatiu (capacitat de prendre decisions sobre la qualitat de la feina d’un mateix i dels altres segons Tai et al., 2018) com a estratègia per fomentar un aprenentatge autoregulat entre l’alumnat o el professorat? Una avaluació entre iguals que fomentin l’autoregulació i l’aprenentatge des de l’experiència particular i grupal? Una avaluació descriptiva i correctiva que s’enfoca en les tasques o en les “competències” (i quines competències) o una avaluació que ajudi a millorar els processos formatius i les capacitats reals / potencials? Una avaluació general o particular o una combinació d’elles? L’avaluació com un mitjà per consensuar? Es pot aprofitar el procés avaluatiu per teoritzar des de l’experiència el procés formatiu? Com interfereix la interpretació dels projectes educatius en els diferents centres en la forma i aspectes d’avaluació? Quina incidència tenen les relacions i dinàmiques socioeducatives generades en els centres en la forma d’enfocar l’avaluació? Com afecta tot això a l’alumnat i al professorat?

La complexitat del procés avaluatiu s’amplia quan s’apunta al fet que aquest formi part d’un procés educatiu més ampli, i que reculli les necessitats i els punts de partida per apuntar a una tasca formativa més analítica, crítica i equitativa. El curs tractarà de realçar el paper del pràctic-investigador en els professionals de l’educació des de la col·laboració i participació activa.

Depenent de les possibilitats de el grup, es realitzaran dinàmiques lúdiques que guien el procés formatiu.

Objectius
 • Presentar diferents formes d’enfocar els processos avaluatius en l’àmbit educatiu, a el mateix temps de recollir diferents experiències i formes de dur a terme aquests processos avaluatius.
 • Construir i experimentar amb diferents eines d’avaluació per analitzar la pràctica educativa.
 • Sistematitzar i teoritzar les experiències avaluatives de les persones que assisteixen a ell, des de la perspectiva d’estudiants com des de l’experiència com a professionals de l’educació.
Continguts 

Bloc 0. (01/06/2020) Cicle de conferències

 • Participació a una activitat de les organitzades per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
 • “Educar en el desconfinament” David Fernández, Inés Massot i Guido Ramellini] (06/06 17h)
 • “Noves maternitats”. Esther Vivas (08/06 10h)
 • Situació actual i perspectiva de l’educació de persones adultes”  (10/0612h)

Bloc 1. (06/06/2020) Què avaluar? Com avaluar? Quan avaluar? Per a què avaluar? Què prioritzar en aquesta avaluació? Què i com es pot millorar?

Bloc 2. Avaluació descriptiva i correctiva en les tasques o en les “competències” davant una una avaluació per a la millorar els processos formatius i les capacitats reals / potencials

Bloc 3. Diferents models avaluatius i la seva repercussió en el procés educatiu i els agents que intervenen

María-Dolores Jurado-Jiménez

Profesora didáctica y organización educativa de la Universitat de Sevilla.

Forma part de l’equip de recerca de l’ Institut Paulo Freire .

Ha treballat sobre temes de recerca com la recerca autobiogràfica, el diari como a instrumento d’autoformació, l’ecofeminisme, la emigració como fenomen intercultural y formador, mètodes en la formació de persones adultes

ELS MEUS CURSOS:

L’avaluació. Aprenent des de l’experiència educativa.

Sara Ortega

Graduada en Psicologia (UAM) i Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial (UAB).

Més de cinc anys d’experiència en el camp social i l’atenció directa.

He participat en diversos equips multidisciplinars, requerint sempre organizació, planificació i capacitat constant d’adaptació.

He traballat en diverses arees del camp social, amb especial interès en el camp de l’educació i el gènere.

ELS MEUS CURSOS:

Incorporació de la perspectiva de gènere en els contextos educatius

Incorporació de la perspectiva de gènere en els contextos educatius

Professora: Sara Ortega
Durada: 30 hores

Els materials educatius, però també l’organització i la metodologia a l’aula, la relació entre iguals, al centre, el discurs institucional, la comunicació perpetuen els rols de gènere que moltes vegades són viscuts com amb malestars. L’elaboració de materials i la proposta de metodologies des de la perspectiva de gènere significa fer canvis transversals, que moltes vegades comencen des de l’univers d’allò quotidià.

Cal un canvi metodològic que proposi un espai on la perspectiva de gènere tingui un pes nuclear. En aquest curs facilitarem estratègies i criteris per impulsar aquest canvi des de l’aula de manera que progressivament es puguin anar desdibuixant els lligams de gènere i d’aquesta manera crear espais més habitables i lliures.

Caldrà analitzar, contrastar i proposar canvis que puguem dur a la nostra experiència educativa. Aquesta perspectiva proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Un treball educatiu en aquest sentit tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives. 

Objectius 

 • Facilitar orientacions, eines i recursos al professorat a fi que afavoreixin l’equitat, la igualtat i el respecte a la diferència en un marc de valors compartits en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Treballar pel des de la perspectiva de gènere incorporant-los en l’àmbit educatiu amb l’efecte d’afavorir el desenvolupament de l’alumnat al marge dels estereotips i rols de gènere, i de garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics.
 • Promoure uns usos de materials i pràctiques a l’aula i al centre educatiu que permetin fer visibles les dones en els textos didàctics, sobretot en les referències genèriques a professions, oficis, càrrecs i funcions.

Continguts

Bloc 0. (01/06/2020) Cicle de conferències

 • “Educar en el desconfinament” David Fernández, Inés Massot i Guido Ramellini] (06/06 17h)
 • “Noves maternitats”. Esther Vivas (08/06 10h)
 • Situació actual i perspectiva de l’educació de persones adultes”  (10/0612h)
 • Participació a una activitat de les organitzades per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

Bloc 1. (06/06/2020) Anàlisi dels rols prevalents i de les dinàmiques i estructures organitzatives des de la perspectiva de gènere.

Bloc 2. Elaborar propostes per corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores de la diversitat per raó de gènere.

Bloc 3. Orientacions per aplicar en els materials didàctics.

[et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#ffffff” custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” next_background_color=”#000000″][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_image src=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2018/09/cover-tardor-1.jpg” alt=”ACTE” _builder_version=”3.0.106″ use_border_color=”off” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off” show_bottom_space=”on”]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_sidebar admin_label=”Barra lateral” area=”sidebar-1″ _builder_version=”3.0.98″]

 

[/et_pb_sidebar][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider color=”#e02b20″ show_divider=”on” _builder_version=”3.0.92″]

 

[/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#ffffff” custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#000000″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text admin_label=”Próximes activitats” _builder_version=”3.0.106″ background_layout=”light”]

Pròximes activitats

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_blurb admin_label=”gamificar” title=”Jornada de gamificació ” image=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2018/01/gamificar1920.jpg” _builder_version=”3.0.106″ header_font=”|600|||||||” animation=”off” url_new_window=”off” use_icon=”off” use_circle=”off” use_circle_border=”off” icon_placement=”top” use_icon_font_size=”off” background_layout=”light”]

Dissabte, 20 d’octubre  del 2018
Lloc: Barcelona

Presentar activitats en forma de joc és, en definitiva, la definició de ludificació. Hi ha multitud de jocs que poden aplicar-se en una aula amb els mitjans avui dia a l’abast. Des dels més bàsics com ara el Quiz fins a jocs multijugador, així com l’ús de telèfons intel·ligents com a sistemes de resposta a distància.

[/et_pb_blurb][et_pb_button button_url=”#” url_new_window=”on” button_text=”Inscriu-t’hi” button_alignment=”center” _builder_version=”3.0.105″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”rgba(0,0,0,0.25)”]

 

[/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Les nostres xarxes socials” _builder_version=”3.0.106″ background_layout=”light”]

Les nostres xarxes socials

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_code _builder_version=”3.0.106″]<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FACTEdelsMRP%2F&tabs=timeline&width=350&height=500&small_header=true&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=false&appId=219547754839475″ width=”350″ height=”500″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_code _builder_version=”3.0.106″]<a class=”twitter-timeline” data-width=”300″ data-height=”500″ data-theme=”light” href=”https://twitter.com/ACTEdelsMRP?ref_src=twsrc%5Etfw”>Tweets by ACTEdelsMRP</a> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_code _builder_version=”3.0.106″]<div id=”frame”><!– InstaWidget –><!– [et_pb_line_break_holder] –><a href=”https://instawidget.net/v/user/Actevitats” id=”link-9e4feec8b0884bde8913d7bbf24c297baca2ce59137ecda2bc3fbd4ad0bc89cc” style=”display:none”>@Actevitats</a></div><!– [et_pb_line_break_holder] –><script src=”https://instawidget.net/js/instawidget.js?u=9e4feec8b0884bde8913d7bbf24c297baca2ce59137ecda2bc3fbd4ad0bc89cc&width=300px”>$( “.lazyloaded” ).wrapAll( $( “#frame” ) );</script>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#ffffff” custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#000000″][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_image admin_label=”Que pots fer a ACTE” src=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2018/03/promo-profes.jpg” url=”https://goo.gl/forms/N5v3UHXIjVekfKy33″ align=”center” _builder_version=”3.0.106″ show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off” show_bottom_space=”on”]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_image admin_label=”Servei de prestec” _builder_version=”3.0.106″ src=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2018/06/promoprestec.jpg” show_in_lightbox=”off” url=”http://www.acte.cat/wp/reserva-materials/” url_new_window=”off” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off” show_bottom_space=”on” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#ffffff” custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#000000″][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.76″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” custom_css_main_element=”a {|| color: #207fc0;||}” use_border_color=”off” background_layout=”light”]

Tot a punt per a la 19a edició de l’Escola d’Estiu

Ja és possible consultar la llista  de cursos 2018 accedint al nostre campus. Serà una gran experiència tant per a professors com per a alumnes. Com l’any passat, es donarà l’oportunitat de matricular-se a a estudiants de magisteri i de pedagogia. A més a més, les noves activitats per a la propera tardor les podreu seguir aquí mateix, a la web, al twitter i al facebook d’ACTE. Allà trobareu informació sobre qui som i què fem. 

[/et_pb_text][et_pb_image src=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2016/05/perfilsprofessionals.jpg” _builder_version=”3.0.106″ use_border_color=”off” show_bottom_space=”on” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” always_center_on_mobile=”on” force_fullwidth=”off”]

 

[/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text admin_label=”Oferta de formacio verd” background_layout=”dark” _builder_version=”3.0.76″ background_color=”#aaaaaa” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” custom_padding=”2em|2em|2em|2em” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Acreditació de perfils professionals dels cursos d’ACTE

El Departament d’Ensenyament porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats). Els perfils professionals que es poden acreditar amb els cursos d’ACTE són:

 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat dels alumnes
 • Mètodes

[/et_pb_text][et_pb_button button_url=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2017/07/perfils-profesionals.pdf” url_new_window=”on” button_text=”Accés a la llista dels perfils profesionals” button_alignment=”center” _builder_version=”3.0.92″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#7cda24″ button_use_icon=”default”]

 

[/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#ffffff” custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#e8e8e8″][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_image src=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/foto-concurs-projectes.jpg” _builder_version=”3.0.98″]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”3.0.98″ text_font_size=”42″ text_line_height=”1.2em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” use_border_color=”off”]

Experiències digitals per a millorar l’educació

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.92″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left”]

Ja tenim un projecte guanyador! 

Volem donar suport a projectes per a portar a terme a l’aula que facin un ús innovador de les tecnologies digitals i busquin una millora significativa en l’accés al currículum. Es facilitarà en préstec el material tecnològic d’aula mentre duri el projecte.

[/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https://goo.gl/forms/KmaryfLDcRzwVE9n1″ url_new_window=”on” button_text=”Formulari de propostes” button_alignment=”center” _builder_version=”3.0.92″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#7cda24″]

 

[/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_image src=”http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2018/02/IMG_1478.jpg” _builder_version=”3.0.98″]

 

[/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=”3.0.98″ text_font_size=”42″ text_line_height=”1.2em” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” use_border_color=”off”]

Projecte de música a l’ESO del IES La Roca

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.98″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left”]

El projecte té per objectiu universalitzar la pràctica de la música entre tots els seus estudiants, sigui quin sigui el seu nivell o la seva experiència prèvia. Per ferho, aposta per oferir un instrument de música moderna (guitarra, baix, teclat i bateria).  La part pedagògica del projecte es basa en l’autoaprenentatge mitjançant l’ús de les TIC (videoconsoles, ordinadors, bateries
elèctriques i software específic).

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#e8e8e8″ custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#ffffff” next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” use_border_color=”off” background_layout=”light”]

Festa 20è aniversari d’ACTE

El passat dissabte 7 d’abril l’Associació Catalana de Telemàtica Educativa, ACTE, va celebrar la Festa del seu 20è aniversari.

ACTE va dedicar aquesta trobada a recuperar la memòria històrica d’aquells docents que en la dècada dels 80 van iniciar el camí de la informàtica i el vídeo a les aules.

L’esdeveniment va ser una jornada de treball amb final de festiu que va constar de tres taules successives:

Taula 1. Homenatge a Ramon Cemeli i a Joan Boada, pioners en tantes coses.

Taula 2. Experiències d’informàtica educativa cap als anys 80.

Taula 3. Les experiències dels 80 en el 2018

Si voleu tenir més detalls sobre la notícia feu clic aquí.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_gallery gallery_ids=”5396,5395,5394,5393,5388,5389,5390,5391,5392,5387,5386,5385,5384,5383,5381″ fullwidth=”on” hover_icon=”%%20%%” _builder_version=”3.0.106″ pagination_font_size_tablet=”51″ pagination_line_height_tablet=”2″]

 

[/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#ffffff” custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#e8e8e8″ next_background_color=”#e8e8e8″][et_pb_row padding_mobile=”off” column_padding_mobile=”on” parallax_method_1=”off” parallax_method_2=”off” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider color=”#e02b20″ show_divider=”on” _builder_version=”3.0.92″]

 

[/et_pb_divider][et_pb_text admin_label=”Activitats 2017-2018″ _builder_version=”3.0.98″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” custom_padding=”20px|||”]

Activitats 2017-2018

[/et_pb_text][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”3″ include_categories=”35,34″ show_author=”off” show_date=”off” show_categories=”off” show_comments=”on” offset_number=”0″ _builder_version=”3.0.98″ pagination_font_size_tablet=”51″ pagination_line_height_tablet=”2″]

 

[/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#e8e8e8″ custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#ffffff” next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” use_border_color=”off” background_layout=”light”]

Taller de realitat virtual

El passat dimecres 31 de gener del 2018 al CRP Ciutat Vella, va tenir lloc el taller introductori a la Realitat Virtual on es va presentar aquesta nova tecnologia. Es van mostrar els dispositius i els materials necessaris per fer-la anar i es van realitzar fotos esfèriques i vídeos 360º entre d’altres coses.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_gallery gallery_ids=”5004,5003,5001,5000,4999,4998,4997″ fullwidth=”on” hover_icon=”%%20%%” _builder_version=”3.0.98″ pagination_font_size_tablet=”51″ pagination_line_height_tablet=”2″]

 

[/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″ prev_background_color=”#e8e8e8″ next_background_color=”#e8e8e8″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider _builder_version=”3.0.98″]

 

[/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ background_color=”#e8e8e8″ custom_padding_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”3.0.47″ custom_padding_tablet=”50px|0|50px|0″ transparent_background=”off” padding_mobile=”off” prev_background_color=”#ffffff” next_background_color=”#ffffff”][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.0.106″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” use_border_color=”off” background_layout=”light”]

Jornada de Gamificació a l’aula

El passat dissabte 1d’abril del 2017 van tenir lloc les 1eres jornades de gamificació, una proposta de renovació metodologica amb jocs o elements propis del joc per assolir tasques d’una manera més divertida i efectiva que està creant tendència a moltes escoles. Vam gaudir de projectes i conferències a càrrec de gent com el Javier Espinosa, Natxo Maté, Ramon Barlam… a més d’una taula d’experiències on professors explicaven els seus últims projectes. Veure el resum de la jornada.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_gallery gallery_ids=”2457,2456,2455,2454,2453,2452,2451,2450,2449,2448,2447,2446,2445,2444,2443,2442,2441,2440,2439,2438,2437,2436,2435,2434,2433,2432,2431,2430,2429,2428,2427,2426,2425,2424,2423,2422,2421,2420,2419,2418,2417,2416,2415,2414,2413,2412,2411,2410,2409,2408,2407,2406,2404,2403,2402,2401,2400,2399,2398,2397,2395,2394,2393,2392,2391,2389″ fullwidth=”on” _builder_version=”3.0.98″ pagination_font_size_tablet=”51″ pagination_line_height_tablet=”2″ use_border_color=”off”]

 

[/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″ prev_background_color=”#e8e8e8″][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_code admin_label=”Scoopit robotica” _builder_version=”3.0.47″]<iframe src=”//www.scoop.it/embed-topic/1631062.html?maxwidth=246″ width=”100%” height=”260″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_code admin_label=”Scoopit robotica” _builder_version=”3.0.47″]<iframe src=”//www.scoop.it/embed-topic/5435096.html?maxwidth=246″ width=”100%” height=”260″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_code admin_label=”Scoopit Apps repe” _builder_version=”3.0.47″]<iframe src=”//www.scoop.it/embed-topic/4054463.html?maxwidth=246″ width=”100%” height=”260″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_code admin_label=”Eines tic-tac” _builder_version=”3.0.47″]<iframe src=”//www.scoop.it/embed-topic/1629380.html?maxwidth=246″ width=”100%” height=”260″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Activitats dels socis” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” module_alignment=”left” custom_padding=”20px|||” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Activitats dels socis

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”2″ include_categories=”33″ show_comments=”on” offset_number=”0″ _builder_version=”3.0.92″ pagination_font_size_tablet=”51″ pagination_line_height_tablet=”2″ use_border_color=”off” use_dropshadow=”off” box_shadow_color=”rgba(0,0,0,0.3)” box_shadow_style=”none”]

 

[/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Gestió de projectes a l’aula amb eines visuals i digitals

Professors: Joaquim Fonoll Salvador
Durada: 30 hores
CODI.REC 0150651

Descripció

El treball per projectes és una metodologia docent on l’alumnat es responsabilitza de planificar una tasca a fi d’aconseguir uns resultats concrets. El projecte esdevé un cicle de treball  coherent . L’alumnat n’és el protagonista i pren les decisions. Els projectes planificats i gestionats amb eines digitals faciliten el treball en equip, el seguiment i l’avaluació a distancia:

  • Els espais online  són accessibles des de l’aula, però també des de casa.
  • Els documents compartits permeten el treball en equip i el seguiment del professorat.
  • La gestió de l‘historial de versions dels documents digitals permet la traçabilitat de la feina feta i permet una avaluació més enllà del resultat final presentat.

La gestió de projectes és un procediment complex amb metodologies pròpies que s’ensenyen en assignatures a F.P. a la universitàries i en cursos d’especialització.

Emprenedors, artistes, investigadors i tota mena de professionals organitzen la seva feina en forma de projectes i utilitzen eines de gestió específiques, poc conegudes als centres educatius i molt menys utilitzades a les aules. Les tecnologies digitals, com en altres àmbits, faciliten l’ús d’aquestes eines que, si en els seus orígens eren tècnicament complexes, i requerien coneixements avançats en matemàtiques o economìa, ara es poden utilitzar molt fàcilment en interfícies visuals.

Familiaritzant l’alumnat amb les eines de gestió de projectes, els donem eines per prendre consciència del que fan, d’identificar els errors i establir mesures per a afrontar-los.

És interessant conèixer aquestes eines, valorar l’oportunitat d’utilitzar-les  a l’aula i trobar la manera d’introduir-les de forma progressiva i coherent.

Objectius

 • Millorar el coneixement del Treball per projectes
 • Conèixer eines digitals per gestionar projectes
 • Reflexionar sobre l’ús didàctic de les eines de gestió de projectes

 Continguts

1. El treball per projectes:

 • Projectes educatius a  primària i secundària:
  • orígens: Dewey, Kilpatrick
  • característiques: transversalitat, significativitat, complexitat, funcionalita, cooperació
  • metodologies; centre d’interès,   treball global,  to work on, simulacions, anàlisis de casos, recerca del medi, webquest
  • fases de treball i dinàmiques
 •  Projectes  empresarials i de recerca: Cicle de vida del projecte,
  • Inici i formalització.
  • Planificació. Desglossar Tasques (EDT, Gantt). Gestió del temps (Cronograma), dels recursos humans, dels equipaments, dels costos (pressupost)
  • Execució: coordinació; control, gestió dels imprevistos, de la qualitat, modificacions en la planificació.
  • Tancament del projecte: formalització del lliurament, comunicació.

2.  Definim el nostre projectes:

 • Línia base del projecte: Què volem fer, conèixer o investigar? On trobar projectes per a col•laborar: Aprenentatge servei, servei comunitari, projectes en xarxa.
 • Matriu per a planificar projectes.
 • Tècniques per a generar preguntes, explorar coneixements i estimular el pensament creatiu
  Eines pel debat col•laboratiu a l’aula o en línia: PDI, Pósters Digitals, presentacions, stikcs virtuals
 • Mapes de conceptes, infografies i altres organitzadors gràfics per a recollir i sistematitzar la informació.
 • Eines de gestió gràfiques en digital Google- Diagrames, Powepoint-SmartArt, Popplet, Realtimeboard, Mindomo.

3. Organitzem-nos

 • Descomposició de les tasques (EDT o WBS Work Breakdown Structure )
 • Creació de l’EDT amb PowerPoint, Excel o programes específics
 • Diagrames de seqüenciació, jerarquització i temporalització de les feines
 • Línies de temps, cronogrames i diagrames de Gantt.
 • Cronogrames amb Calendar, Dipityy , Planner, Preceden, Werdoits.
 • Planificació dels recursos i gestió dels imprevistos.

4. Anem per feina

 • Tècniques de seguiment i control. Indicadors, llistes de verificació, alertes.
 • Eines de comunicació i col•laboració dels equips.
 • Espais per a compartir la feina que estem fent.
 • Programes de gestió de projectes: Trello, Planhammer, GranttPV.

5. Síntesis i resultats

 • Compartir i comunicar el que hem fet
 • Documents compartits, plantilles, estils de text, control de versions).
 • Presentacions, vídeo-tutorials (Screencast) Canals de vídeo.
 • Avaluació (rúbrica, qüestionaris Google, eines Moodle).