Estratègies inclusives digitals

Professor: Joaquim Fonoll
Durada: 30 hores
CODI REC0300651

Presentació

En el marc de l’escola inclusiva les tecnologies digitals poden ser un recurs per donar suports personalitzats segons les diverses capacitats de l’alumnat.

Les tecnologies digitals fan possible transformar automàticament els documents, les informacions i les activitats a l’aula facilitant al professorat alternatives flexibles que es poden adaptar a tothom.

Les  tecnologies digitals amplien el ventall dels recursos educatius tradicionals  per abordar problemes crònics a l’aula difícils de resoldre.

Les experiències d’atenció telemàtica d’aquests darrers anys eixamplen les formes de suport i d’intervenció docent,  fent possible la personalització de les  propostes educatives, el suport i seguiment personalitzat i la  coordinació de tots els agents educatius que intervenen.

Amb eines digitals podem implementar agrupacions flexibles virtuals, suports tecnològics personalitzats, dins i fora de l’aula, intervencions no invasives  de la perspectiva la perspectiva del DUA i amb un esforç sostenible

Objectiu

 1. Reflexionar sobre les noves estratègies digitals d’atenció a l’alumnat que faciliten la inclusió.
 2. Conèixer materials, recursos i bones pràctiques tecnològiques que faciliten l’accés a la informació a l’activitat i a la participació dins l’aula.
 3. Elaborar criteris docents i tècnics a l’hora de seleccionar i utilitzar materials digitals.

Continguts

Mòdul 1 Diversificació digital de les propostes d’aula.

 • Planificació DUA i RTI a la pràctica diària.
 • Recursos digitals per diversificar les propostes.
 • ED-Tech: Educació personalitzada.
 • Aprenentatge instruccional adaptatiu.
 • Projectes, reptes i competències.
 • Suports digitals per accedir a la informació.
 • Informacions equivalents suports diferents per a competències diverses.
 • Pautes d’accessibilitat digital

Mòdul 2 Activitats, tasques a l’aula i participació de l’alumnat.

 • Alternatives digitals per elaborar la informació i produir coneixement.
 • Eines visuals a l’aula: diagrames, organitzadors gràfics, infografies.
 • Elaboració digital de en suports per a la comprensió del text: suports semàntics, text fàcil, suports informacionals, text multinivell.
 • Suports a la producció del text escrit: planificació, textualització, revisió.
 • Alternatives multimèdia pel treball de l’alumnat: presentacions, videotreballs, podcast, …

Mòdul 3 Suports a l’alumnat, seguiment i avaluació.

 • Recursos per la gestió del temps: Agendes visuals, cronogrames, tauler kanban, etc
 • Gamificacions, ClassDojo, bugdges, targetes, comodins i altres recursos per l’autoregulació de la conducta a l’aula
 • Seguiment digital de l’activitat: historial dels documents, registre de l’activitat EVA, portafoli digital.
 • Rubriques, formularis i taules, pel seguiment competencial de la complexitat. Corrubrics i ClassRoom
 • Escolarització compartida, intercanvi escolar i treball cooperatiu online.
 • Suports digitals no invasius, agrupacions flexibles virtuals i docència compartida en xarxa

Metodologia

Durant el curs combinarem