Aprenentatges per projectes basat en jocs digitals (DGBL)

Professor: Joaquim Fonoll
Durada: 30 hores
CODI REC0340651

Presentació

Els jocs digitals son un centre d’interès innegable pels nostres infants i joves

També uns estudis universitaris una professió,  una industria, que capitalitza inversions superiors a les produccions cinematogràfiques.

El jocs digitals estan conceptualitzats per a molts estudiosos com el gènere  narratiu propi del s xxi.  A diferencia dels models anteriors,  són  narracions que es caracteritzen per a tenir un final obert que s’elabora en interacció entre l’autor i el jugador o lector durant el joc

Els jocs digitals tenen moltes qualitats que s’acomoden a les teories del desenvolupament cognitiu i el repte de  dissenyar-los es pot emmarcar dins la pedagogia constructivista

La DGBL,  Digital Game Based Learning, es una proposta pedagògica  que organitza els aprenentatges al voltant dels jocs digitals i tots els components implicats. Els elements narratius i documentals, la  creació gràfica i musical, el disseny y la programació computacional, així com les  matemàtiques, la física i altres ciències afins, la teoria del joc, l’ètica, les estratègies d’ autoaprenentatge i molts altres aspectes socioculturals vinculats

La formació que proposem consta de 3 mòduls on anirem construint un joc, per entendre els components tècnics implicats,  alhora que coneixerem experiències educatives i veurem com aplicar-les a la nostra realitat educativa.

Objectius

 1. Analitzar l’ús i elaboració de jocs digitals com un recurs didàctic
 2. Iniciares en les tecnologies implicades en la elaboració d’un joc d’ordinador
 3. Conèixer experiències i fonts documentals de la DGBL

Continguts

Mòdul 1

 • Els videojocs un producte cultural: historia, tipologies, teoria del joc i impacte social
 • Elements d’un joc: narrativa, regles, estructura i jugabilitat.
 • El joc com a recurs o com a projecte a l’aula
 • El treball per projectes: fases, rols, instruments
 • Planificació d’un joc digital: guio, grafisme, programació.

Modul 2

 • Motors de videojocs (Scrtach, Kodu, AgentCubes, Cospace)
 • Disseny i animació de personatges
 • Escenaris 2D i 3D
 • Música i efectes sonors

Mòdul 3

 • Programar el codi: primers passos, ordres, bucles, variables
 • Moviments dels personatges
 • Esdeveniments, barreres i contactes
 • Preguntes i respostes
 • Temps, punts, vides, pantalles
 • Interaccions de l’usuari: teclat, ratolí, jostick i webcam

Metodologia

Durant el curs anirem veient el diferents component d’un joc, l’interes eduació de treballar-ho  i com s’aborda des de la DGBL

Tot això ho treballarem de manera reflexiva mentre i seguint la metodologia dels projectes mentre elaborem el nostre joc