El flipgrid i + recursos x a la secundària

ProfessorLaura Ferret
Durada: 30 hores

CODI REC0350651

Teniu ganes de fer activitats noves? Voleu recuperar aquella il·lusió per compartir? Observar aquells ulls expectants de l’alumnat?
Doncs aquí ens trobem, amb l’anhel de compartir tot això!

El context postpandèmia ens ha obert noves oportunitats per treballar el contingut de forma més atractiva i pròxima a l’interès de l’alumnat (flipgrid, ús del mòbil, classes de 2h, relaxació…).

Els materials que us presentaré a continuació els he escollit perquè m’han donat bons fruits, i tot i que van destinats a qualsevol grup d’alumnes, la meva pràctica es basa en el feed-back que rebo dels alumnes de Batxillerat. Però s’entén que quan un recurs ens agrada, tant se val a qui va destinat.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

S’oferiran 5 recursos dins la plataforma Flipgrid, que serà el primer recurs per si sol. S’oferiran d’altres recursos digitals com l’Inshot i el Kahoot, i els altres dos seran en format paper (la regleta) i en format àudio (la relaxació).

Es penjaran els 5 recursos al flipgrid amb una breu descripció i alguns exemples. A la mateixa plataforma caldrà penjar com a retorn l’activitat pròpia.
Les activitats són asincròniques, ja que estaran penjades a la plataforma i es disposarà d’un temps concret per a fer les tasques i penjar-les.
Caldrà descarregar les apps Flipgrid i InShot al mòbil o al portàtil.

OBJECTIUS

– Oferir recursos pedagògics al professorat per dur a l’aula.
– Reflexionar sobre la tasca pedagògica.
– Compartir recursos propis.

CONTINGUTS

1. Coneixement de noves aplicacions informàtiques per a les Flipped Classroom: el Flipgrid i l’InShot com a eines educatives i pedagògiques.
2. La relaxació com una eina tripedagògica: parèntesis, visualització o vivència curricular.
3. “La regleta del temari”: recurs pràctic i manual per a resumir el temari de manera visual.
4. El Kahoot: una eina interactiva i motivadora per repassar el contingut, amb podi final.
5. Creació d’un espai d’intercanvi i de creativitat compartida.
6. Mostra d’activitats pràctiques i innovadores per treballar el currículum.

AVALUACIÓ

Per tal d’anar treballant els diferents blocs es proposaran 6 tasques, que tindran una data de retorn i es qualificarà la feina feta i el grau d’implicació.
Les tasques estaran penjades al flipgrid, i totes elles seran amb retorn de vídeo, per tant, en aquests s’hi explicarà tot allò que es demana, per tant, no hi haurà cap word ni qüestionari.

Les tasques a fer tenen relació amb el flipgrid, algunes activitats manipulatives, l’edició de vídeos i fotografies, de forma molt senzilla i l’elaboració d’un kahoot.

El flipgrid i més recursos per a la secundària