Arxiu mensual: abril de 2016

Eines Google edu (ordinador, mòbil o tablet)

- El curs és aprendre i ser conscients de la gran quantitat d’eines i recursos gratuïts que ens ofereix Google i com ens són útils en la gestió diària a l’aula com a docent  i les possibilitats que aporta per al foment del treball col·laboratiu entre l’alumnat.

- Aquest curs va dirigit a professorat de primària i secundària i cadascú escollirà 4 mòduls,  dels 7 mòduls, segons la seva necessitat i preferències.

En el curs et trobares, en tots els mòduls, amb tutorials i les seves aplicacions a l’aula o al centre.

Mòdul1: CORREU, TASQUES I XAT
Mòdul 2: CALENDARIS
Mòdul 3DRIVE 
Mòdul 4: MAPS (GEOLOCALITZACIÓ,
Mòdul 5: YOUTUBE i GOOGLE FOTOS
Mòdul 6: CLASSROOM (només per qui disposi d’una adreça de google app education)
Mòdul 7: APLICACIONS I EXTENSIONS. 

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja online les activitats per anar construint l’aprenentatge.

Requisits: tenir un correu gmail o de la xtec.

Durada 30 hores

Els audiovisuals com a suport didàctic

Professor: Montse Camps i Riera

Durada 30h.

ninot de neu

 

Presentació

 • Per la seva transversalitat temàtica, el llenguatge audiovisual comparteix més camps de comunicació que cap altra matèria en les competències digitals.
 • El cine, en sí mateix, no té una finalitat didàctica excepte quan és fet amb aquesta idea. És la voluntat del docent el que pot convertir-lo en material didàctic. Aquí tenim per exemple El ninot de neu, una metàfora preciosa de valors i emocions.
 • La funció social, lúdica i educativa que abans tenien els contes, avui la té el cine. Per què? Perquè el cine és una crònica humana en el sentit més ampli del terme, evocador de sentiments i rivalitats, tal com passa en qualsevol família. I aquí està la gràcia: aprofitar l’emoció d’una història com a introducció al debat. Així és el cine, perquè així és la vida.
 • Per això aquest és un programa senzill i útl per a introduir-se en el relat cinematogràfic, conèixer les eines audiovisuals, fomentar l’anàlisi de valors (com la tolerància), les realitats socials (com la interculturalitat), o la consciència crítica.

Objectius

 • Conèixer el cine com a eina  narrativa i educadora de la intel·ligència emocional
 • Aprendre a identificar, gestionar i comentar el conflicte a través d’un model de ficció.
 • Estar al dia d’eines audiovisuals.
 • Aportar estratègies per a desenvolupar les competències comunicatives bàsiques.
 • Habituar-se a la cerca online i a la comunicació interactiva.

Continguts

 • Les películes presentades s’adapten a competències comunicatives audiovisuals com ara:

  - Competència cultural i artística
  - Competència digital
  - Competència lingüística
  - Competència social i ciutadana, entre altres.

 • Mètode de treball

 • En base a això, a cada capítol es mira una peli i s’hi practiquen diferents eines audiovisuals com ara: captura, edició, línia de temps i xarxa social on compartir i comentar. Farem, aproximadament un capítol cada dos o tres dies. Depèn. 

 • També a cada capítol s’informa de títols adaptables a temes diversos, pràcticament tots complets i descarragables. I en un arxiu de recursos s’informa d’eines audiovisuals fàcils i gratis. Tot sembla molt complicat però de fet, assumible i entretingut.

Requisits

 • Important i bàsic: tenir o obrir un correu gmail per tal de poder interactuar a la xarxa social de G+. 
 • Després sempre es pot eliminar però tenir un compte extra per a fer provatures és molt útil.
 • Tenir connexió a internet i poder treballar amb ordinador; amb tablet, màxim, per a llegir o mirar pelis, però les eines funcionen bé amb ordinador.
 • Poder entregar amb bona regularitat els exercicis, ja que no hi ha treball final, sinó que cada capítol compta independentment.

Nota: Curs susceptible d’activar-se en el perfil professional de la competència digital docent.

A més a més d’aquest curs, imparteixo també Com crear el meu arxiu audiovisual onlineUna manera pràctica de tenir el propi arxiu-biblioteca sempre a punt.

 

 

Dificultats específiques d’aprenentatge. Dislèxia

Professor: Maria Arques Tomàs

Durada: 30hores

Presentació

Aquest curs pretén que el professorat conegui què és la dislèxia i les seves característiques principals.

Així mateix, es proporcionaran eines per a la seva detecció i pautes d’intervenció a l’aula en diferents àrees curriculars i nivells educatius; sense oblidar els aspectes familiars i emocionals. 

Objectius generals

1. Saber què és la dislèxia.

2. Conèixer les característiques bàsiques de detecció de la dislèxia a l’aula.

3. Adquirir estratègies d’intervenció en la dislèxia a l’aula.

4. Prendre consciència dels aspectes emocionals que comporta aquest trastorn.

5. Proporcionar pautes d’actuació a les famílies. 

Continguts

1. La dislèxia: definició i característiques.

2. Familiarització amb eines d’identificació i de detecció (entrevista amb les famílies, ús del PRODISCAT).

3. Observació i aprenentatge d’eines d’intervenció a l’aula.

4. Valoració de pautes d’actuació a nivell familiar i escolar (sensibilització).

5. Anàlisi d’un cas pràctic i proposta d’intervenció.

Avaluació

Per poder assolir el curs caldrà lliurar el 80% de les activitats proposades, participar en el fòrum i lliurar el treball final. Es valorarà l’adequació de les aportacions a les activitats i també que es tinguin els coneixements elementals sobre la dislèxia.

 

 

Maria Arques Tomás

maria arquesBenvinguts i benvigudes: Em dic Maria Arques Tomás, sóc mestra d’educació especial i he treballat en diferents escoles com a mestra d’educació especial, tutora de la USEE i tutora de l’Aula d’Acollida. Actualment estic finalitzant el Màster universitari en Dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguantge a la Universitat Oberta de Catalunya, i aquest any impartiré el curs sobre Dificultat específica d’aprenentatge: Dislèxia.

Desitjo que gaudiu amb aquest curs i que us sigui profitós per a la vostra tasca com a mestres.

Maria

Com crear el meu arxiu audiovisual online. Biblioteca 2.0

Professor: Montse Camps i Riera

Durada: 30 hores

crear arxiu

Presentació

 • El desenvolupament de les habilitats comunicatives requereix, cada vegada més, conèixer i dominar àrees del món audiovisual. És la forma d’expressió dominant que ens envolta. Sigui mòbil tele, cine… tots hi convivim.
 • Aquest és un programa que, amb coneixements informàtics mínims, t’ajudarà a tenir un arxiu -biblioteca a partir de materials existents a la xarxa, recopilant el que et convigui amb eines gratuïtes.
 • A qui no li agradaria tenir a punt aquelles pelis que no saps mai on paren guardades? Doncs això. Des d’ara, arxivades i a punt.
 • Un cop conegut el procés, la resta rutina. Com que l’ordre facilita la tasca diària de cerca i programació, l’arxiu serà un recurs molt útil; encara és poc utilitzat.

Objectius generals

 • Crear un arxiu- biblioteca 2.0 per a un mateix o per a les classes.
 • Dinamitzar la creativitat.
 • Tenir material a l’abast.
 • Fomentar la transversalitat documental.

Estructura i funcionament

 • El temari tracta de com crear un canal propi amb temes que interessin a cadascú.
 • Amb els coneixements adquirits i l’arxiu creat, el podrem compartir.
 • Com a contrapunt a l’aspecte tecnològic, unes pautes sobre expressió visual donaran la pista i el criteri per a triar títols interessants.
 • El curs aporta estratègies per a desenvolupar les competències bàsiques com les de lingüística i audiovisual, així com de les artístiques i culturals.

Requisits

 • Cal tenir o obrir-se un correu gmail per tal de poder treballar còmodament amb YouTube. Després es podrà eliminar però un correu per a fer proves és molt recomanable, perquè no fa tanta por fer disbarats.
 • Per a seguir el curs n’hi ha prou amb els coneixements informàtics mínims. Es podrà comptar amb el suport que calgui, sigui via correu o telefònic.

Nota: El curs és susceptible d’activar-se en el perfil professional de la competència digital docent.

A més d’aquest curs, imparteixo Els audiovisuals com a suport didàctic.