Arxiu de l'autor: Damas Basté

Creativitat i innovació a l’aula

Professor: Damàs Basté García
Durada: 30 hores
CODI REC0100651

Presentació

L’ensenyament més tradicional ha donat un excessiu pes al pensament lògic, convergent  i racional sobre un pensament més imaginatiu, divergent i emocional, factors que han inhibit i limitat la creativitat, creant un model que serveix poc en una realitat canviant com l’actual.

La creativitat esdevé avui una competència imprescindible tant pels alumnes com pels propis docents. Ens cal un sistema educatiu que afavoreixi una ensenyança creativa que ofereixi oportunitats i estímuls per explorar, descobrir, raonar i qüestionar.

El curs ofereix un espai de reflexió i aprenentatge, mitjançant diverses lectures, vídeos i pràctiques, que estimulen l’autoconeixement i el descobriment de les potencialitats i àrees de millora, que permetin poder desenvolupar la capacitat de ser creatius. Es proporcionen algunes eines per aplicar amb una millor disposició i confiança, l’habilitat creativa en el dia a dia dins de l’aula.

Al mateix temps, el curs és un espai que tot i ser conduit per un formador/tutor és al mateix temps, i sobre tot, un espai d’intercanvi de reflexiones, aprenentatges i experiències compartides, que emergeixen com a resultat de les diferents activitats i de les opinions del fòrum de discussió.

Objectius:

1. Aprofundir en el coneixement i la comprensió del paper que juga la creativitat a l’aula.

2. Descobrir i adquirir pautes per estimular i afavorir una ment i una actitud més creativa en els alumnes i a nosaltres mateixos com a docents.

3. Identificar i reflexionar sobre les creences i comportaments que ens limiten o condicionen envers al desenvolupament de la nostra creativitat com a docents.

4. Conèixer i saber aplicar les fases del procés creatiu.

5. Donar a conèixer diferents tècniques i dinàmiques de promoció de la creativitat amb la finalitat de poder-les aplicar a l’aula.

Estructura i funcionament del curs:

La proposta d’aquest curs es generar un entorn virtual on els continguts teòrics s’acompanyen de les aportacions dels participants que, des d’un paper actiu, intercanvien opinions, pràctiques i experiències en relació a la seva practica docent. El curs està dividit en 9 temes/capítols. El tutor del curs us ajudarà en cada moment i us aconsellarà en el que faci falta.

El contacte amb el tutor és a través del correu electrònic. Cada capítol té una breu presentació i arxius amb la part teòrica i els exercicis. Cal fer prèviament la lectura de la teòrica abans de la realització dels exercicis de cadascun dels temes/capítols, a més de la participació al fòrum de discussió.debat.

Coaching per a docents

Professor: Damàs Basté García

CODI REC0160651
Durada: 30 hores

Presentació

El curs, des de la visió del coaching, ofereix un espai de reflexió i d’aprenentatge, que estimula l’autoconeixement i el descobriment de les nostres potencialitats i àrees de millora com a docents.

Al mateix temps, proporciona algunes tècniques, estratègies i aprenentatges del coaching, que facilitin el desenvolupament de competències bàsiques, plantejades dins del al nou marc educatiu, com l’autonomia personal, la interdependència personal, la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge, la competència d’expressar i avaluar el que s’ha après, la competència d’aprendre a aprendre amb la ment oberta, la curiositat i la creativitat en l’aprenentatge.

Les propostes del coaching contribueixen i reforcen el conjunt d’accions educatives del dels docents i el tutor o tutora, orientades a vetllar el desenvolupament personal de l’alumnat i l’assoliment progressiu de les competències bàsiques.

Objectius

  • El poder del llenguatge i l’art de preguntar.
  • El Coaching com a Orientació a l’Acció.
  • La Pràctica reflexiva, la columna esquerra i l’escala d’inferències.
  • Aprendre amb el cervell total.
  • Pensament Sistèmic i el valor de les nostres  expectatives com a docents

Estructura i funcionament del curs

La proposta d’aquest curs es generar un entorn virtual on els continguts teòrics s’acompanyen de les aportacions dels participants que, des d’un paper actiu, intercanvien opinions, pràctiques i experiències en relació a la seva practica docent. El curs està dividit en 9 temes/capítols. El tutor del curs us ajudarà en cada moment i us aconsellarà en el que faci falta.

El contacte amb el tutor és a través del correu electrònic. Cada capítol té una breu presentació i arxius amb la part teòrica i els exercicis. Cal fer prèviament la lectura de la teòrica abans de la realització dels exercicis de cadascun dels temes/capítols, a més de la participació al fòrum de discussió.

Damàs Basté García

image

Doctor en Comunicació i Relacions Internacionals, Universitat Ramon Llull. Llicenciat en Dret. Treballo com a formador en l’àmbit educatiu i empresarial, en cicles formatius, màster, formació in company (a mida), outdoortraining i formació on line i com consultor free lance.

Format en coaching transformacional, certificat per l’Institut Gestalt de Barcelona i People Tech Solutions, USA. Certificat com a Coach PCC (Professional Certified Coach) per ICF (International Coach Federation (ICF) i CPC per ASESCO  (Asociación Española de Coaching). Certificat en Appreciative Inquiry per la Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA,  certificat en el Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Coaching d’Equips a l’Escola Europea de Coaching de Barcelona i Psicologia Positiva a la University of Pennsylvania, USA., teràpia gestalt i P.N.L. (programació neurolingüística). Treballo com a coach personal (life coaching) i organitzacional a nivell individual, grupal i sistèmic. Desenvolupo programes de coaching per a docents i en l’àmbit esportiu i sanitari. Formo a futurs coaches com a part de l’equip docent de EFIC (Escuela de Formación Integral en Coaching).

Com a coach i facilitador em dedico principalment a acompanyar a organitzacions, equips i persones al seu desenvolupament personal i professional, orientat a la consecució dels seus objectius.

Participo en les Activitats de formació que s’ofereixen des de l’àmbit virtual de l’Escola d’Estiu i imparteixo els cursos següents:

Per a més informació sobre el meu perfil professional, podeu-ho visitar la meva pàgina web: (http://www.damasbaste.com)