L’eneagrama: una eina per a la tutoria

Professora:  Elba Barcons Matavera

CODI REC0710651 (agost19)
Durada: 30 hores

Objectius

  • Conèixer les diferents personalitats, a través de l’eneagrama, per millorar les relacions interpersonals, especialment les relacionades amb l’alumnat i el professorat.
  • Explorar l’eneagrama com a mètode d’autoconeixement i com a eina de tutoria, per interpretar adequadament reaccions de l’alumnat.
  • Aprofundir en els diferents tipus de conflictes que es poden trobar en les pràctiques docents i en les relacions amb altres companys/es de treball.
  • Per ajudar a incrementar les competències professionals dels docents i el seu benestar personal.
  • Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

CONTINGUTS

  • Breu història de l’eneagrama.
  • La personalitat i els tipus.
  • Tipus de docents i d’alumnat.
  • Conflictes interpersonals i com resoldre’ls, com preveure’ls en les nostres pràctiques docents i en la nostra vida.
  • L’eneagrama com a mètode d’autoconeixement.

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.