L’eneagrama: una eina per a la tutoria

Professora:  Anna Vera Conesa
Durada: 30 hores
CODI REC 0170651

L’Eneagrama reuneix en el seu enfoc la inteligencia emocional i el procès que condueix a l’acció amb la finalitat de crear una eina molt poderosa per millorar el rendiment tan per part de l’alumnat com els docents. No n’hi ha prou en creure que et coneixes sino el que implica reconèixer les teves fortalezes i debilitats, assumir la responsabilitat del teu comportament i actuar amb el propòsit d’obtenir resultats.

Objectius

  • Conèixer les diferents personalitats, a través de l’eneagrama, per millorar les relacions interpersonals, especialment les relacionades amb l’alumnat i el professorat.
  • Explorar l’eneagrama com a mètode d’autoconeixement i com a eina de tutoria, per interpretar adequadament reaccions de l’alumnat.
  • Aprofundir en els diferents tipus de conflictes que es poden trobar en les pràctiques docents i en les relacions amb altres companys/es de treball.
  • Per ajudar a incrementar les competències professionals dels docents i el seu benestar personal.
  • Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

CONTINGUTS

  • Breu història de l’eneagrama.
  • La personalitat i els tipus.
  • Tipus de docents i d’alumnat.
  • Conflictes interpersonals i com resoldre’ls, com preveure’ls en les nostres pràctiques docents i en la nostra vida.
  • L’eneagrama com a mètode d’autoconeixement.

METODOLOGIA

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, presentats en els apartats anteriors, s’empraran classes teòric-pràctiques. A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.

Hi hauran Webinars en directe.