Arxiu de l'autor: Sebastià Capella

Webquest, una manera de treballar amb les Tic de manera competencial. Una metodologia per la nova escola

Professor: Equip de mestres de la Comunitat Catalana de WebQuest

CODI REC0400651
Durada: 30 hores

DESCRIPCIÓ:

Objectius del curs:

1-Conèixer aquesta metodologia i els elements que fan que sigui realment eficaç: la recerca, el treball col·laboratiu, la construcció del coneixement, la transformació de la informació, l’avaluació integrada, la implicació del treball realitzat per l’alumne al món real, etc.

2-Saber on trobar WebQuest i com reconèixer una bona WQ per utilitzar amb els propis alumnes.

3-Conèixer les diferents eines que ens poden ajudar a crear una WebQuest de manera fàcil i ràpida.

4-Crear una WebQuest


Continguts: 

1-Origen de les WebQuest: Concepte, bases teòriques i evolució.

2-Anàlisi de l’ estructura de una WebQuest. La pàgina principal, la introducció. la tasca,  el procés,  els  recursos  l’avaluació, les conclusions, els crèdits   i la guía didàctica.

3-Anàlisi de diverses  WebQuest.

4-Experiències d’aplicació de WebQuest  a l’aula.

5-Creació d’una WebQuest.

Toquem les matemàtiques

Professor: Sebastià Capella Priu

CODI REC0270651
Durada: 30 hores

DESCRIPCIÓ

En aquest curs pretenem descobrir un seguit de propostes, recursos, idees, activitats… matemàtiques, que us serveixin per treballar les matemàtiques d’una manera motivadora i atractiva,

Tres eixos guiaran el curs……

   1 Recursos manipulatius.

   2. Recursos web

   3. Activitats per desenvolupar

En primer lloc cal dir que els nens no han d’aprendre regletes, ni aprendre geoplans, ni calculadora, ni aprendre cap objecte … en els objectes no hi ha matemàtiques, les matemàtiques es fan (i s’aprenen) en la ment.

 Un molt bon argument ens el dóna Piaget quan ens diu que el pensament sorgeix d’accions. Els conceptes matemàtics tenen el seu origen en els actes del nen amb els objectes i no en els objectes.

Una passejada per diferents llocs web ens possibilitarà treballar les matemàtiques a través de la xarxa d’una manera motivadora i entretinguda. S’utilitzen diverses eines tecnològiques i s’orienta la cerca d’informació per trobar recursos virtuals que facilitin al professorat la creació d’activitats matemàtiques a l’aula.

La metodologia del curs, serà molt pràctica, descobrirem materials manipulatius, farem fitxes d’aquests materials i posarem en comú la seva posada en pràctica.

Estem  organitzant una trobada presencial, durant la primera quinzena de juliol, a quatre punts de Catalunya, per poder fer una sessió pràctica amb aquests materials manipulatius

Visitarem un munt de pàgines web, que, primer, les classificarem per nivells i després posarem en comú la seva utilitat, compartint i xerrant sobre els seus continguts..

OBJECTIUS

Descobrir un munt de recursos manipulatius, jocs, materials, creats pels propis alumnes, pels professors, de compra…

Donar informació sobre diferents recursos manipulatius, i descobrir el seu aprofitament.

Trobar informació a Internet per crear activitats a l’aula i
  donar idees per treballar amb Internet a l’aula.

Conèixer diferents activitats matemàtiques i possibilitar la participació en diferents activitats matemàtiques a Internet.

 

CONTINGUTS

Al llarg del curs, farem un recorregut per les diferents  propostes, recursos, idees, activitats, webs…,

 • Descobrirem un munt de recursos manipulatius, jocs i materials…
 • Aprendrem a crear jocs, i materials motivadors.
 • Trobarem informació en diferents webs d’internet
 • Creerem activitats TAC.
 • Pensarem diferents activitats per desenvolupar a l’aula
 • Veurem diferents activitats matemàtiques a internet 
 • Possibilitarem la participació del grup classe a diferents activitats organitzades a internet
 • Aprendrem el que son les caceres del tresor i les webquest

L’escola, els ordinadors i les TAC. Recursos a Internet per a primària

Professor: Sebastià Capella Priu
Durada: 30 hores

Presentació

En aquest curs pretenem descobrir un seguit de propostes, recursos, idees, activitats… que us serveixin per treballar amb Internet a l’aula amb els vostres alumnes…

Recullo tres reflexions d’un l’escrit d’en Manuel Àrea, Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de la Llacuna (Illes Canàries, Espanya), que comparteixo totalment i que són la base en l’elaboració d’aquest curs:

 • Les TICs no tenen efectes màgics sobre l’ensenyament i l’aprenentatge. Amb això vull indicar que no pot creure’s de forma ingènua que pel senzill fet que un docent utilitzi la tecnologia amb els seus alumnes aquests aprendran de forma més motivada, amb major entusiasme i que el seu rendiment augmentarà de forma notable.
 • Quan els ordinadors entren a les aules, el repte i el desafiament a curt i mitjà termini és canviar el model educatiu que es posa en pràctica i això representa un nou model de professionalitat docent.
 • Un professor, avui dia, més que un transmissor de coneixements ha de caracteritzar-se per tutoritzar i guiar el procés d’aprenentatge de l’alumne, és a dir, ha de ser un mediador de la cultura. S’ocuparia de planificar un procés educatiu obert, flexible, amb fonts actuals, variades, clares, motivadores, utilitzant una metodologia interactiva i cooperativa de treball.

La paraula TAC apareix a Catalunya fa uns dos o tres anys per definir activitats per aprendre continguts curriculars amb la informàtica. Des de sempre parlàvem de TIC com Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per passar ara a parlar de TAC, Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement. I… d’aprendre a fer servir les eines informàtiques , hem passat a usar les eines informàtiques per aprendre continguts.

En les activitats TAC que descobrirem al llarg del curs, veurem de forma implícita el desenvolupament de pràcticament les vuit competències bàsiques:

 • Activitats TAC per desenvolupar la competència lingüística , comunicar-se (conversar, escoltar i expressar-se) oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals.
 • D’altres, per treballar la competència matemàtica que implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic.
 • Exercicis per desenvolupar la competència social i ciutadana que fa possible comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure…
 • TACs que poden ajudar a comprendre la societat i el món en què es desenvolupa: competència en coneixement i la interacció amb el mon físic.
 • Aprendre a aprendre, que implica disposar d’habilitats per a conduir el propi aprenentatge.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal, l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals.
 • … i lògicament la competència digital, que es desenvolupa a través de la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació.

Objectius

 • Trobar informació a Internet per crear activitats TAC.
 • Donar idees per treballar amb Internet a l’aula.
 • Conèixer diferents activitats educatives a Internet.
 • Possibilitar la participació en diferents activitats educatives a Internet.
 • Donar informació sobre diferents recursos telemàtics útils per al professorat.

Altres informacions

El curs serà pràctic. Els alumnes han de navegar per les pàgines web i crear activitats.

Narracions digitals

Professor: Sebastià Capella Priu

CODI REC0060651
Durada: 30 hores

Com diu Jason Ohler, “mitjançant la creació de narracions digitals, els estudiants es converteixen en creadors actius, en lloc de consumidors passius de continguts multimèdia”.

 OBJECTIUS
 • Conèixer els aspectes col·laboratius d’aquest recurs i la seva possible aplicació a l’aula.
 • Potenciar l’ús d’aquesta activitat en els projectes del grup-classe i en la vida de l’aula.
 • Conèixer el funcionament de diferents programes (Per PC i tauletes).
 • Produir el relat digital combinant múltiples eines d’edició digital o diferents formats digitals.

CONTINGUTS

 • Tipus de relats digitals.
 • Elements del relat digital.
 • Guió storyline amb elements visuals (imatges, fotos) i sonors (la gravació de veu i la música).
 • Incorporació de tecnologies de programes i apps d’edició del vídeo, d’àudio i de fotos.
 • Competència digital del professorat.

Què ens aportarà?

Les narratives digitals aporten molt al camp de l’educació i la comunicació. Veurem com les TICS ens ajuden a explicar una història en uns pocs minuts, i generant algun tipus d’emoció en l’altre, que observa i escolta de manera activa, quan interactua i comparteix.

I també veurem que encara que no és comú explicar una història en una classe de matemàtiques, les possibilitats didàctiques d’aquests relats digitals obren la porta a la creativitat i es tornen significatius en l’ àmbit educatiu pel vostre alumnat. Així poden explicar històries per aprendre, convèncer o reflexionar sobre un teorema matemàtic, sobre el funcionament d’un òrgan del cos humà o compartir un fet històric… una excursió, una història personal… Per a qualsevol àrea es pot crear un relat digital. I els relats digitals són un formidable mitjà d’expressió que vehicula la construcció de la identitat individual i col·lectiva quan apel·la a l’emoció.

Aquesta tècnica porta avantatges relacionats amb la capacitat de desenvolupar competències:

 1. La seva relació amb les pràctiques digitals com a formes d’alfabetització digital avançada.
 2. L’ús crític en la presa de decisions sobre les formes de representació i expressió més adequades per transmetre millor el que es desitja.
 3. Motivar l’abordatge de continguts a classe.
 4. Ancorar i situar l’aprenentatge mitjançant activitats interactives fent-lo significatiu
 5. Estimula les habilitats digitals
 6. Millora la comunicació, desenvolupa capacitats creatives
 7. Desperta aptituds de lideratge
 8. Incentiva la escolta activa
 9. Mobilitza la reflexió, l’emoció i l’acció
 10. Fomenta el treball col·laboratiu en equip
 11. Motiva la investigació i amplia el vocabulari

L’avaluació, com la farem?

– Es realitzarà mitjançant la valoració de la vostra producció de relat digital

Quins requisits?

Ordinador i tauleta digital  (Android o IOS )

Sebastià Capella Priu

foto_capella_sebastiaEm dic Sebastià Capella Priu… Tal com em va definir un alumne…“Un professor de matemàtiques amb la barba tan llarga com grossa té la panxa…“

Conegut en molts llocs per El Gran Formigot, en honor a un projecte telemàtic anomenat La Formiga Matemàtica.

 

Coordino diversos projectes telemàtics:

 • La formiga matemàtica
 • La volta a Espanya amb les matemàtiques
 • Geometria a l’escola
 • Estadística i eleccions
 • Calendari de jeroglífics
 • El llibre d’animals

He donat molts cursos, en tots els nivells i en diferents llocs:

Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Callús, Mataró, Olot, Sabadell, Terrassa, Artés, Sentmenat, Mallorca, Eïvissa, Menorca, Formentera, Huelva, Baeza, Linares, La Coruña, Castellón, Málaga, Burgos…

A principis de l’any 2002 vaig descobrir una metodologia de treball que em va al·lucinar, em va meravellar, em va sorprendre, em va deixar bocabadat… Les WebQuest. Des de llavors la faig servir en moltes de les meves classes.

Actualment, sóc el president de la Comunitat Catalana de WebQuest.

Des de fa molts anys, participo com a formador en les Activitats de formació que s’ofereixen des de l’ Àmbit Virtual de l’Escola d’Estiu, on imparteixo els cursos següents: