Arxiu d'etiquetes: creació d’App

Creació d’APPs per a mòbils i tauletes Android

Professor: Xavier Ruiz Casafont
Durada: 30  hores
CODI REC0030651

Descripció

Conèixer l’entorn APPINVENTOR per a crear les pròpies APPs que resultin activitats interactives per als alumnes.

Objectius

1. Conèixer l’entorn de programació d’APPs per a Android.
2. Elaborar APPs per a desenvolupar el currículum amb els alumnes.
3. Millorar / Assolir competència digital del docent aplicada a l’àmbit educatiu.
4. Fomentar l’ús de terminals mòbils a l’aula preparant una pròpia aplicació per treballar diversos conceptes relacionats amb el currículum assolirnt les competències bàsiques de l’àmbit digital tant de l’alumnat com del propi docent.

Continguts

1. QUÈ ÉS UN ENTORN DE PROGRAMACIÓ ONLINE.
2. CONÈIXER ELS DIVERSOS MÒDULS DE L’APPINVENTOR.
3. IDENTIFICAR LES EINES DE PROGRAMACIÓ DE L’APPINVENTOR.
4. ELABORACIÓ D’UNA APP.
5. GENERACIÓ DE L’ARXIU D’INSTAL•LACIÓ DE L’APP.
6. INSTAL•LAR L’APP EN UN TERMINAL MÒBIL SENSE HAVER-SE PUBLICAT EN GOOGLE PLAY.
7. CONÈIXER COM PUBLICAR UNA APP DINS DE GOOGLE PLAY (Optatiu)