Experimentar a l’educació Infantil

Professora: Mireia Roca Maldonado
Durada: 30 hores
CODI REC0120651

Presentació

El curs pretén aportar eines de reflexió per potenciar l’experimentació des d’un punt de vista científic i per facilitar la seva incorporació a les aules d’Educació Infantil.

Contingut del curs

  • L’experimentació com a procediment científic.
  • Experimentació lliure.
  • Experimentació a partir d’un repte.
  • Factors ambientals: el temps, el material, …
  • El paper de la mestra.

Objectius

  • Reflexionar sobre el procés experimental i la seva aplicació a l’Educació Infantil.
  • Relacionar l’experimentació amb la construcció de coneixement.
  • Adquirir estratègies per poder aprofitar la curiositat i l’impuls investigador dels infants a l’aula.

Metodologia

El funcionament del curs es basa en la lectura dels continguts que presentem a cada bloc, i en compartir i debatre la resolució de les activitats proposades amb els companys i companyes a través del Fòrum.

El Fòrum del curs és també una eina afavoridora de la participació en qualsevol altre aspecte educatiu que sigui d’interès per als participants.