Arxiu de l'autor: Mireia Roca

Recursos i materials per a l’educació infantil

Professora: Mireia Roca

Durada: 30 hores
CODI REC0260651

PRESENTACIÓ:

Tots tenim clar que el joc és el mitjà natural d’aprenentatge dels infants, però quins aprenentatges i quins materials utilitzar perquè aquest aprenentatge sigui significatiu, sovint ens angoixa i frena tota iniciativa. Amb aquest curs es pretén donar eines i recursos que permetin aplicar al nostre dia a dia noves estratègies pedagògiques.

OBJECTIUS:

 • Detectar les necessitat de joc pe
  r a cada edat.
 • Analitzar els materials que oferim als infants.
 • Aprofitar recursos de la quotidianitat per a l’aprenentatge.
 • Elaborar materials que fomentin una educació respectuosa.
 • Adquirir eines per a l’avaluació a partir dels materials.

CONTINGUT:

 1.Repàs a les etapes evolutives dels infants fins als 3 anys.

2. El joc com a mètode d’aprenentatge.

3. Quins materials?

4. Com i quan els presentem?

5. La quotidianitat una font de recursos.

6. Elaboració d’un material per al joc significatiu i respectuós.

7. L’avaluació: un recurs per a respectar els nivells evolutius.

 

8. Conclusions.

9. Bibliografia compartida.

METODOLOGIA:

La metodologia serà basada en la lectura de blocs te

òrics associats a uns exercicis de reflexió i debat, i un projecte final que s’anirà construïnt a mesura que el curs vagi avançant.

 

 

Recursos i materials per aprendre a experimentar

Professora: Mireia Roca
Durada: 30 hores
CODI REC0270651

PRESENTACIÓ:

L’experimentació ja és una realitat a les nostres escoles, però saber quins aprenentatges presentem, molts cops ens pot passar per alt. Amb aquest curs pretenem acurar la mirada per a oferir uns materials i recursos rics en estímuls, però també en continguts curriculars i d’aprenentatge.

OBJECTIUS:

 •  Identificar el pensament científic en el procés manipulatiu i d’experimentació.
 • Valorar l’entorn natural com a una font d’aprenentatge significatiu.
 • Elaborar activitats d’experimentació vinculades a continguts pedagògics.
 • Discriminar els conceptes més adients per a cada franja d’edat 

CONTINGUTS:

 1.  La base de tot aprenentatge.
 2. Experimentar com a mètode d’aprenentatge
 3. El paper de l’adult
 4. L’entorn una font de recursos.
 5. Espai, temps i materials per a pensar.
 6. Conclusions.
 7. Per a seguir pensant.

METODOLOGIA:

El curs es centrarà en la lectura de blocs de contingut teòric que ens permetrà de fer  activitats pràctiques. Combinarem la lectura de textos, la visualització de vídeos i compartirem al xat. Amb la participació de tots i totes, crearem un ampli ventall de recursos. Per a superar el curs cal participar en el fòrum de refelxió i en les activitats proposades en un 80%. Presentar i superar una activitat programada entorn a l’experimentació i haver complimentat el qüestionari de satisfacció de l’activitat.

Experimentar a l’educació infantil

Professor: Mireia Roca

CODI REC0570651
Durada: 30 hores

Presentació

Amb aquest curs es pretèn  crear un espai de reflexió i debat sobre la presència de la ciència en el nostre dia a dia i com aplicar el pensament científic en el procés d’aprenentatge. Mitjançant casos pràctics , veurem com presentar els materials, com crear espais i com formular preguntes que acompanyin els infants a aprendre.

Objectius

1. Reflexionar sobre el procés experimental i la seva aplicació a l’Educació Infantil.
2. Relacionar l’experimentació amb la construcció de coneixement.
3. Adquirir estratègies per poder aprofitar la curiositat i l’impuls investigador dels infants a l’aula.
4. Relacionar el currículum amb les ciències.

Continguts

1. LA BASE DE  TOT L’APRENENTATGE.
2. EL PENSAMENT CIENTÍFIC.
3. EXPERIMENTACIÓ COM A MÈTODE DE DESCOBERTA.
4. FACTORS:  EL TEMPS, EL MATERIAL, L’ESPAI
5. EL PAPER DE L’ADULT.
A partir de les nostres experiències, anirem compartint i ampliant el propi coneixement per a poder integrar-ho a la nostra realitat.

L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges

Professor: Mireia Roca Maldonado

CODI REC0210651
Durada: 30 hores

Presentació

L’infant ha de ser protagonista del seu aprenentatge, però sovint l’entorn ens dificulta portar-ho a terme. Amb aquest curs, mitjançant la reflexió i el debat, pretenem donar idees per ajudar al mestre a ser un guia que acompanya l’infant en el seu aprenentatge, amb el convenciment que els recursos i l’actitud de l’adult són molt importants per garantir un aprenentatge autònom i significatiu dels infants.

L’etapa del 0-6 és una de les més importants de la nostra vida, ja no a nivell acadèmic, sinó cognitiu i social. És el moment de les primeres relacions, dels primers conflictes, dels primers aprenentatges i, el més important, és el període en el qual s’adquireix l’autonomia personal. Per això tot el que envolta l’infant pren tota la importància: el temps, l’espai, allò que els oferim i, sobretot, la nostra intervenció.

Al llarg d’aquest curs volem reflexionar en les diverses situacions i aspectes del dia a dia que tan influencien els més menuts, la qual cosa ens porta a una manera d’entendre l’escola: una idea d’adult que escolta i acompanya, una concepció d’infant que mereix tractar-se amb respecte.

Objectius

Aquest curs neix amb la intenció de donar resposta a la necessitat de formació i reciclatge de les persones que eduquem infants de 0 a 6 anys, i per això ens proposem:

 • Reflexionar sobre els aspectes que afavoreixen un aprenentatge significatiu.
 • Valorar la pròpia experiència.
 • Trobar recursos i estratègies que ens ajudin en el dia a dia a l’escola.

Contingut del curs

 • El temps, proposta per a la seva organització.
 • Espais interiors i exteriors, espais per aprendre.
 • El paper de l’adult.
 • La documentació com a eina de reflexió.
 • La conquesta de l’autonomia.

Metodologia

Analitzarem una sèrie d’escrits  d’articles  us proposarem la consulta de determinats webs que, a la vegada, ens oferiran una infinitat de recursos. Però sobretot, aquestes lectures ens conduiran a un procés de reflexió conjunta que compartirem en el Fòrum del curs, cosa que ens ajudarà a treure conclusions sobre els temes tractats.

Experimentar a l’educació Infantil

Professora: Mireia Roca Maldonado
Durada: 30 hores
CODI REC0120651

Presentació

El curs pretén aportar eines de reflexió per potenciar l’experimentació des d’un punt de vista científic i per facilitar la seva incorporació a les aules d’Educació Infantil.

Contingut del curs

 • L’experimentació com a procediment científic.
 • Experimentació lliure.
 • Experimentació a partir d’un repte.
 • Factors ambientals: el temps, el material, …
 • El paper de la mestra.

Objectius

 • Reflexionar sobre el procés experimental i la seva aplicació a l’Educació Infantil.
 • Relacionar l’experimentació amb la construcció de coneixement.
 • Adquirir estratègies per poder aprofitar la curiositat i l’impuls investigador dels infants a l’aula.

Metodologia

El funcionament del curs es basa en la lectura dels continguts que presentem a cada bloc, i en compartir i debatre la resolució de les activitats proposades amb els companys i companyes a través del Fòrum.

El Fòrum del curs és també una eina afavoridora de la participació en qualsevol altre aspecte educatiu que sigui d’interès per als participants.

Mireia Roca Maldonado

 Jo sóc de Barcelona, visc a Sant Pol de Mar i treballo a l’Escola Bressol El Pit Roig de Sant Pere de Vilamajor. Aquest any estic compartint l’experiència a la FUB de Manresa amb una colla d’estudiants de Grau en Educació Infantil, on estic aprenent moltíssim sobre la difícil tasca de ser mestres en l’actualitat.

La meva professió és la meva afició, llegir, practicar i sobretot reflexionar sobre pedagogia, és el que omple el meu temps lliure. Soc inquieta i m’agrada investigar noves maneres i nous materials per a l’educació dels més menuts. Tot i que soc mestra de primària, i després d’uns quants anys en la docència, m’he decantat per la primera etapa d’Educació Infantil, on les petites coses esdevenen grans aconteixements.

A l’Escola d’Estiu virtual ja fa uns anys que hi volto, m’encarrego d’acompanyar a tot aquell docent interessat en els cursos que imparteixo. I cada estiu, agafo les vacances amb molt bon gust de boca, gràcies a poder compartir i créixer al llarg d’aquests 15 dies intensos.