7-Zip

(informació extreta de la Viquipèdia)

7-Zip7-Zip és un programa lliure de compressió i descompressió de fitxers amb funcions de gestor de fitxers desenvolupat principalment per al sistema Microsoft Windows. Pot funcionar tant des de la línia de comandes com amb una interfície gràfica d’usuari.

7-zip utilitza per defecte el format de compressió propi 7z amb extensió .7z i amb una alta taxa de compressió, però suporta diversos formats com ara: zip, cab, rar, arj, gzip, bzip2, tar, cpio, rpm, deb o iso, entre d’altres.

El projecte p7zip, manté una implementació per ser utilitzada a sistemes Unix, Linux, FreeBSD o Mac OS . Per a Mac, existeix una interfície gràfica, keka.

Desenvolupat per Igor Pavlov i distribuït amb una llicència LGPL és un competidor de productes comercials tant populars com WinZip o WinRAR. També ofereix una versió de 64 bits per a Windows XP Professional x64 Edition.

Podeu descarregar el programa des de http://www.7-zip.org/.
Després de la instal·lació el podeu configurar en català.