Crea el teu material didàctic interactiu amb H5P

Professor: Dani Santiago
Durada: 30 hores
CODIREC 0310651

PRESENTACIÓ

En aquest curs es treballarà amb l’aplicació H5P. Aquesta ens permet crear material didàctic interactiu molt divers, des de presentacions amb efectes i elements gràfics a vídeos interactius en que podem insertar text, preguntes, imatges, etc, passant per jocs, qüestionaris, imatges 360º, dictats, i un llarg etcétera.

El material que creem amb H5P el podrem afegir a les nostres plataformes educatives, com ara Moodle, amb la possibilitat de traçar els resultats del nostre alumnat i la seva evolució.

OBJECTIUS

 • Conèixer l’entorn H5P.
 • Elaborar material interactiu per a desenvolupar el currículum.
 • Millorar la competència digital del docent aplicada a l’àmbit educatiu.
 • Fomentar la creació d’activitats que potenciïn l’ensenyament a distància.

CONTINGUTS

 • Mòdul 0. H5P
  Presentació de l’eina. Per què H5P?
  Integració amb Moodle i obtenció de resultats dels alumnes.
  Integració amb altres plataformes.
 • Mòdul 1. Eines per a fer documents/presentacions.
  Creació de presentacions amb diversos elements audiovisuals i interactius, amb la possibilitat d’afegir text, imatges, vídeos, i preguntes per a l’espectador.
 • Mòdul 2. Multimèdia: creació d’imatge i vídeos interactius.
  Creació d’imatges interactives que mostraran texts, imatges i vídeos al clicar sobre certs punts.
  Creació de vídeos interactius en els que podrem afegir texts emergents, preguntes, controlar l’avanç del vídeo en funció de les respostes, i altres tipus d’interaccions.
  Eines per fer dictats.
 • Mòdul 3. Jocs.
  Creació de diversos tipus de jocs: de relacionar, memòria, escollir l’opció correcta, etc.
 • Mòdul 4. Qüestionaris.
  Creació de qüestionaris de diversos tipus: matemàtics (amb temps per controlar la velocitat en que es resolen operacions aritmètiques), Drag-and-drop, completar els espais en blanc, etc.
 • Projecte final
  Creació d’una unitat didàctica utilitzant recursos realitzats amb eines H5P.

METODOLOGIA

A tots els mòduls hi haurà vídeotutorials on es mostrarà l’ús de les eines relacionades amb el temari. Es proposaran una o dues activitats per mòdul d’entrega obligatòria. L’alumnat disposarà de fòrums per plantejar dubtes i contactar amb el professor i la resta de participants al curs.

DESTINATARIS

El curs va adreçat  a professorat de tots els nivells educatius. No calen coneixements previs de programació ni de informàtica avançada.