Pensament visible i rutines de pensament visible

Professor: Nerea Montaño

CODI REC0390651
Durada: 30h.

Presentació

El visual thinking routines o pensament visible tracta d’interpretar la realitat simplificant l’accés a la informació, sintetitzant i organitzant estructures d’informació complexes.

Aquest curs pretén una primera aproximació a l’ús d’aquest pensament visible  com a estratègia d’aprenentatge i convertir-la en una rutina a les nostres aules gràcies a les visible thinking routines.

També, suposa un mètode de resolució de problemes i de productivitat per aconseguir eficàcia i agilitat en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

 

Objectius generals

  • Conèixer, aplicar i planificar amb el visual thinking a les nostres assignatures.
  • Conèixer, aplicar i planificar amb les visible thinking routines a les nostres assignatures.
  • Compartir experiències i reflexions entre iguals.
  • Compartir les activitats dissenyades.

 

Estructura i funcionament del curs:

La proposta d’aquest curs es generar un entorn virtual on els continguts teòrics s’acompanyen de les aportacions dels participants que, des d’un paper actiu, intercanvien opinions, pràctiques i experiències en relació a la seva pràctica docent a la vegada que aprenen.

El contacte amb el tutor és a través del correu electrònic i a través del fòrum.

Al final de cada mòdul trobareu una proposta d’exercici que haureu de realitzar a través d’una participació al fòrum.

Temari:

  1. Presentació personal.
  2. Què és el visual thinking?
  3. Què són les visible thinking routines.
  4. . Crear activitats amb visible thinking routines.
  5. Recursos visual thinking i visible thinking routines.

Requisits:

A nivell digital necessitareu un ordinador, tauleta o mòbil, a més d’un compte de correu electrònic perquè ens puguem comunicar.