Recursos i materials per a l’educació infantil

Professora: Mireia Roca

Durada: 30 hores
CODI REC0260651

PRESENTACIÓ:

Tots tenim clar que el joc és el mitjà natural d’aprenentatge dels infants, però quins aprenentatges i quins materials utilitzar perquè aquest aprenentatge sigui significatiu, sovint ens angoixa i frena tota iniciativa. Amb aquest curs es pretén donar eines i recursos que permetin aplicar al nostre dia a dia noves estratègies pedagògiques.

OBJECTIUS:

  • Detectar les necessitat de joc pe
    r a cada edat.
  • Analitzar els materials que oferim als infants.
  • Aprofitar recursos de la quotidianitat per a l’aprenentatge.
  • Elaborar materials que fomentin una educació respectuosa.
  • Adquirir eines per a l’avaluació a partir dels materials.

CONTINGUT:

 1.Repàs a les etapes evolutives dels infants fins als 3 anys.

2. El joc com a mètode d’aprenentatge.

3. Quins materials?

4. Com i quan els presentem?

5. La quotidianitat una font de recursos.

6. Elaboració d’un material per al joc significatiu i respectuós.

7. L’avaluació: un recurs per a respectar els nivells evolutius.

 

8. Conclusions.

9. Bibliografia compartida.

METODOLOGIA:

La metodologia serà basada en la lectura de blocs te

òrics associats a uns exercicis de reflexió i debat, i un projecte final que s’anirà construïnt a mesura que el curs vagi avançant.