El treball per projectes a l’aula

Professora: Imma Margalef Ciurana
Durada: 30 hores
CODI.REC 0140651

Presentació

El curs està orientat a explorar i conèixer les possibilitats de les metodologies competencials, especialment el treball per projectes, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques i l’aprenentatge dels continguts del currículum.

Es pretén analitzar la metodologia des d’una perspectiva tant teòrica com pràctica, a través de la cerca d’experiències i el disseny del propi projecte.

Objectius

  1. Explorar i conèixer les possibilitats que ofereix el treball per projectes en l’adquisició de les competències bàsiques.
  2. Analitzar les possibilitats del treball per projectes en l’assoliment dels continguts del currículum.
  3. Iniciar-se en el disseny d’un projecte.
  4. Aplicar i integrar les TAC en un treball per projectes.
  5. Interactuar amb altres docents a través de la xarxa per intercanviar punts de vista, experiències i bones pràctiques.

Continguts

  1. El treball per projectes. Concepte, competències bàsiques i exemples.
  2. La planificació del disseny del projecte.
  3. Aplicació de les TAC en el treball per projectes.
  4. L’avaluació del projecte.

Estructura i funcionament

El curs s’estructura en quatre mòduls de treball a través dels quals anirem definint i perfilant el nostre projecte.

En el primer mòdul perfilarem al concepte del treball per projectes i en cercarem exemples per  webveure’n la relació que mantenen amb les competències bàsiques. En el segon mòdul posarem fil a l’agulla i començarem a definir el nostre propi projecte. En el tercer mòdul veurem com podem aplicar i incloure-hi les TAC i, finalment, en l’últim mòdul parlarem i reflexionarem sobre l’avaluació de la nostra proposta.

Metodologia

Per poder assolir el curs, caldrà lliurar el 80% de les activitats proposades, participar en el fòrum i lliurar el projecte final que anirem perfilant en cadascun dels mòduls.

Així doncs, caldrà consultar recursos didàctics, interactuar amb els companys i la tutora així com utilitar eines de la Web 2.0.