Certificats

 

Informació general

Tots els cursos estan reconeguts pel Departament enetad’Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat (Ordre ENS/2/2012)

  • Quan s’acabi el curs es rebrà un e-mail de certificació del professor.
  • Els certificats es gestionen en el termini màxim de dos mesos un cop finalitzat el curs
  • No s’envien per correu postal sinó que es remeten a l’e-mail proporcionat en la inscripció.
  • La informació es lliurarà al Departament d’Ensenyament, quedant inclosa en el registre de certificats de formació i acreditacions.
  • La validació oficial serà consultable a Els meus certificats.
  • Els mèrits (punts) depenen de la convocatòria (oposicions, interinatge, concurs de trasllats…) en què es participi.

El codi de reconeixement oficial consta a la pàgina informativa de cada curs