Arxiu de l'autor: Mari Angel Pitarque

Experimentem cooperant amb eines TIC a secundària

Professora: Mari Angel Pitarque Cambra
Durada: 30 hores
CODI REC0240651

Presentació

Experimentem cooperant amb eines TIC a Secundària presenta una sèrie de continguts que poden ajudar als ensenyants a optimitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge. És un curs pràctic, té una petita part informativa (conceptualització del terme cooperatiu/col·laboratiu), un petit espai per la reflexió i una part d’aplicació pràctica on es treballarà amb algunes eines TIC de forma cooperativa.

Contingut i estructura del curs

Aquest curs és fonamentalment pràctic, de fet no és realment un curs. Durant tot el “curs” es treballarà de manera cooperativa i l’anirem construint amb les aportacions dels participants. No espereu uns apunts meravellosos, la millor manera d’aprendre a fer treball cooperatiu és experimentar treballant cooperativament. S’ha de fer treball en grup, per tant no tindreu la llibertat d’horari típica dels cursos  on-line.

En un principi, el curs treballa tres blocs fonamentals, a un d’ells  es conceptualitza l’aprenentatge cooperatiu/col·laboratiu i s’estableixen els seus principis i fonaments. Es presenten tècniques bàsiques i es reflexiona sobre el treball entre iguals, l’escola inclusiva i els principis CA/AC(cooperar per aprendre/aprendre a cooperar), entre d’altres aspectes. Es visualitza com el treball en grup i entre iguals pot millorar la convivència i promoure canvis d’actitud en l’alumnat que finalment reverteixen en una millora del procés educatiu.

En un altre bloc s’analitzen algunes eines TIC (correu, fòrum, xat, videoconferències, Wikis, News Groups, Skype, WhatsApp i similars, Facebook, Instagram…) que poden ajudar a modificar la metodologia docent i crear entorns educatius basats en l’aprenentatge cooperatiu. Concretament es treballen els blogs i Google Docs/Drive com a eines bàsiques de treball cooperatiu.

També, si el temps ho permet,  s’invita a fer una reflexió sobre la pròpia pràctica docent, l’alumnat i el centre educatiu. I s’analitzarà la viabilitat d’aplicar tècniques d’aprenentatge cooperatiu per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge (Què ens aporten? S’ha de canviar la metodologia? I els recursos?).

Per acabar i en la mesura de les possibilitats de cada alumne, es realitzarà un petit projecte personalitzat on els participants adaptaran a la seva feina a l’aula alguna eina cooperativa.

El curs  pretén que, experimentant amb el treball cooperatiu, descobriu  advantages i inconvenients del treball amb diferents eines TIC. L’avaluació positiva del curs està condicionada a la participació activa a les diferents activitats que es van proposant.

Destinataris

El curs va adreçat  fonamentalment a professorat de secundària, encara que també pot ser útil per al professorat d’altres nivells.

Activitats educatives amb Hot Potatoes

Professor: Mari Angel Pitarque Cambra
Durada: 30 hores
CODI REC0070651

Presentació

Hot Potatoes és un programa gratuït, que es descarrega fàcilment i amb el que es poden generar activitats interactives de caràcter educatiu. Aquestes activitats ens permetran treballar amb el nostre alumnat d’una manera més motivadora, aprendre jugant.

El programa té cinc aplicacions o patates:

  • JCloze: genera exercicis per omplir forats en un text.
  • JQuiz: genera exercicis de resposta oberta i curta (paraula o frase breu), també es poden fer exercicis de resposta múltiple.
  • JCross: permet fer mots encreuats.
  • JMatch: permet fer exercicis per fer parelles.
  • JMix: genera exercicis de reconstrucció de frases a partir de paraules desordenades.

Contingut i estructura del curs

En aquest curs es presenta el programa i s’introdueix l’alumnat a la seva utilització. Es generaran activitats senzilles que permetran conèixer el programa i el seu funcionament. El curs incorpora un manual d’ús bàsic.

Es faran activitats de tots els tipus i, a poc a poc, s’anirà avançant en el coneixement de totes les possibilitats del programa.

Cada participant desenvoluparà el seu projecte segons les seves possibilitats. Més que fer un treball impressionant, la idea és que cadascú avanci en els seus coneixements i agafi confiança per treballar amb el programa. El projecte constarà d’una serie d’exercicis enllaçats com una única activitat.

Per acabar s’aprendrà a pujar al núvol el projecte.

Destinataris

El curs va adreçat a tot el professorat interessat en l’ús de les noves tecnologies a l’aula.

Mari Angel Pitarque Cambra

foto_pitarque_mariangelVaig néixer a Alcolea de Cinca (Huesca) el 1963. De petita vaig estudiar a Lleida i després vaig marxar a Barcelona. Em vaig llicenciar en Química l’any 1987 i fer el Doctorat a la Universitat de Barcelona (1996). Sempre m’ha agradat la docència i el 1999 vaig entrar al món de secundària fent substitucions.

El 2004 vaig aprovar les oposicions a la Comunitat Valenciana i ara sóc professora de Física i Química a secundària.

L’interès per les noves tecnologies ha estat sempre present en la meva vida. Vaig fer molts cursets a ACTE i a altres institucions, fins que el 2004 en Ramon Cemeli em va proposar pertànyer a l’Associació. Evidentment vaig acceptar de seguida i des d’aleshores col·laboro amb ACTE.

Actualment sóc professora a l’IES Torre del Rei d’Orpesa (Castelló). Aquí gaudeixo del sol i del mar, encara que enyoro Barcelona, on vaig passar una part important de la meva vida.

Segueixo interessada en les noves tecnologies i les utilitzo sempre que puc. Imparteixo cursets a ACTE, continuo rebent formació i participant a seminaris, congressos i jornades.

Actualment, a ACTE imparteixo aquests cursos: