AraWord. El processador de textos amb pictogrames

Professor: José Luis Rodríguez Iglesias
Durada: 30 hores
CODI REC0250651

Presentació

L’AraWord és  un processador de textos que permet l’escriptura simultània de textos i pictogrames, facilitant l’elaboració de material per alumnes d’Educació Infantil, d’aula d’acollida o per elaborar i/o adaptar textos per infants o persones que presenten més dificultats en l’àmbit de la comunicació o que encara no han accedit a la lectura.

Objectius

Conèixer els codis pels quals estan classificades les imatges – paraules de l’AraWord. 

  • Canviar el format del text de l’AraWord.  
  • Canviar les imatges de l’AraWord.  
  • Saber insertar noves imatges a l’AraWord.              
  • Realitzar una pràctica que impliqui una aplicació del programa AraWord.

Continguts

Mòdul 1: Què és?

  • Presentació del programa.  Començar a escriure. Desar i  recuperar un  document.

Mòdul 2: el conte, faula o narració

  • Importar un text d’un altre document. Imprimir directament.  Format del text.  Canviar text i imatge.

Mòdul 3: Adaptem un àrea curricular.

  • Icones amb paraules compostes.  Afegir una imatge.

Projecte final.

Metodologia

Per poder assolir aquest curs, s’hauran de lliurar el 80% de les activitats proposades, participar en el fòrum del curs i lliurar el projecte final.