Aquesta web…

  • El Campus Virtual d’ACTE està hostatjat als servidors de Pangea, que és una organització independent que promou l’ús estratègic de les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per al desenvolupament i la justícia social.
  • El Campus està basat en programari lliure, principalment Debian, Apache, PHP, MySQL i WordPress.
  • Altres components o imatges també tenen llicències tipus GNU/GPL o Creative Commons. La majoria de les icones són de la Open Icon Library.