Arxiu d'etiquetes: educació emocional

Coaching per a docents

Professor: Damàs Basté García

CODI REC0150651
Durada: 30 hores

Presentació

El curs, des de la visió del coaching, ofereix un espai de reflexió i d’aprenentatge, que estimula l’autoconeixement i el descobriment de les nostres potencialitats i àrees de millora com a docents. Al mateix temps, proporciona algunes tècniques, estratègies i aprenentatges del coaching, que facilitin a tots els nens i les nenes el desenvolupament de competències bàsiques, plantejades dins del al nou marc educatiu, com l’autonomia personal, la interdependència personal, la participació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge, la competència d’expressar i avaluar el que s’ha après, la competència d’aprendre a aprendre amb la ment oberta, la curiositat i la creativitat en l’aprenentatge.

Les propostes del coaching contribueixen i reforcen el conjunt d’accions educatives del tutor o tutora, orientades a vetllar el desenvolupament personal de l’alumnat i l’assoliment progressiu de les competències bàsiques. Al mateix temps la perspectiva sistèmica del coaching facilita el tractament transversal i transdisciplinari dins les diverses matèries i àrees.

Objectius

  • El poder del llenguatge i l’art de preguntar.
  • El Coaching com a Orientació a l’Acció.
  • La Pràctica reflexiva, la columna esquerra i l’escala d’inferències.
  • Aprendre amb el cervell total.
  • Pensament Sistèmic i el valor de les nostres  expectatives com a docents

Estructura i funcionament del curs

La proposta d’aquest curs es generar un entorn virtual on els continguts teòrics s’acompanyen de les aportacions dels participants que, des d’un paper actiu, intercanvien opinions, pràctiques i experiències en relació a la seva practica docent. El curs està dividit en 9 temes/capítols. El tutor del curs us ajudarà en cada moment i us aconsellarà en el que faci falta.

El contacte amb el tutor és a través del correu electrònic. Cada capítol té una breu presentació i arxius amb la part teòrica i els exercicis. Cal fer prèviament la lectura de la teòrica abans de la realització dels exercicis de cadascun dels temes/capítols, a més de la participació al fòrum de discussió.