Arxiu d'etiquetes: bullying

Bullying: Creació d’estratègies per a la prevenció, detecció i gestió de crisis

Professor: Helena Batlle Vicente

CODI REC0700651 (agost19)
Durada: 30 hores

bullyng

Presentació

El bullying ha existit tota la vida però en els últims temps, malauradament, ha agafat força i anomenada. A les aules, l’assetjament físic i psicològic, individual o col·lectiu, afecta el ritme de la classe i el desenvolupament dels alumnes com a persones. Els professors tenim una feina gestora i mediadora per a prevenir-lo, detectar-lo i si es dóna el cas ajudar a gestionar solucions efectives. L’ideal seria quedar-nos al nivell de prevenció i en aquest taller mostrarem eines perquè sigui així.

Objectius generals

  • Aprendre a observar i detectar perfils d’alumnat.
  • Ser capaços de dissenyar activitats que fomentin els valors i la convivència per a crear eines de prevenció.
  • Detectar, en la mesura del possible, els maltractaments físics i psicològics.
  • Relació Mestres-alumnes-família
  • Mediar en gestions de crisi davant d’atacs evidents.

Temari

Tindrem 30 hores per tocar tres punts fonamentals i fer el nostre propi pla “anti-bullyng”:

  • El concepte bullyng: Què és i què no és
  • Introducció a la diversitat a les aules (perfils d’alumnat)
  • Identificació de casos d’assetjament: tipologies i com encarar-les
  • Eines per a la convivència (prevenció)
  • Projecte

A més d’aquest curs,  aquest any també em podreu trobar com a docent a Instagram com a eina documental

Requisits

A nivell digital necessitareu un ordinador, tablet o mòbil, a més d’un compte de correu electrònic perquè ens puguem comunicar.