Recursos TAC per a la inclusió i la igualtat d’oportunitats

Professor: Sandra Gay Boelle

CODI REC0310651
Durada: 30 h

Presentació

El curs pretén ser molt pràctic i oferirà recursos TAC per a afavorir la inclusió a l’aula oferint un espai de suport i reflexió sobre com las TAC poden potenciar les possibilitats d’aprenentatge i participació de tot l’alumnat per a poder atendre la seva diversitat.

Objectius

– Apropiar-se dels recursos digitals bàsics per tal d’adaptar-los a l’aula ordinària.

– Conèixer diverses eines digitals bàsiques que afavoreixin l’accés al currículum dels alumnes.

– Iniciar-se en l’ús de recursos i estratègies sobre Inclusió Digital.

– Analitzar el potencial d’aplicació de la tecnologia com a suport d’aprenentatge.

Continguts

Mòdul 1. Eines per a l’accessibilitat. (Extensions del navegador)

Mòdul 2. Eines per a la organització de lla informació. (Mapes conceptuals i núvols de paraules)

Mòdul 3. Eines per a la creació de contingut. (Presentacions)

Mòdul 4. Eines per a la difusió de la informació. (Symbaloo)

Metodologia

Per desenvolupar els objectius i continguts del programa, s’han planificat activitats pràctiques. A cada sessió es planteja una activitat a desenvolupar fent ús de les diferents eines digitals proposades.

Requisits de certificació

Realització de totes les activitats proposades a cada mòdul seguint les indicacions donades.

Participació activa als fòrums de debat.

Durada

30 hores