Recursos i materials per aprendre a experimentar

Professora: Mireia Roca
Durada: 30 hores
CODI.REC 0240651

L’experimentació ja és una realitat a les nostres escoles, però saber quins aprenentatges presentem, molts cops ens pot passar per alt. Amb aquest curs pretenem acurar la mirada per a oferir uns materials i recursos rics en estímuls, però també en continguts curriculars i d’aprenentatge.

La metodologia se centrarà en la lectura de blocs de contingut teòric que ens permetrà de fer  activitats pràctiques.