Recursos i materials per a l’educació infantil

Professora: Mireia Roca
Durada: 30 hores
CODI REC 0250651

Tots tenim clar que el joc és el mitjà natural d’aprenentatge dels infants, però quins aprenentatges i quins materials utilitzar perquè aquest aprenentatge sigui significatiu, sovint ens angoixa i frena tota iniciativa. Amb aquest curs es pretén donar eines i recursos que permetin aplicar al nostre dia a dia noves estratègies pedagògiques.

La metodologia serà basada en la lectura de blocs teòrics associats a uns exercicis de reflexió i debat, i un projecte final que s’anirà construïnt a mesura que el curs vagi avançant.