Professorat

L’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa compta amb un equip de professionals de l’educació que tenen experiència provada com a formadors i formadores de mestres en un entorn virtual.

L’equip docent està format per socis i/o col·laboradors d’ACTE que se senten compromesos en la formació permanent del professorat i en promoure l’adquisició d’habilitats relacionades amb la competència metodològica dels docents, especialment aquelles que fan referència al Tractament de la informació i competència digital.

Professors i professores que impartiran cursos de formació de mestres en l’Àmbit Virtual de les Escoles d’Estiu: