Perfils professionals

 

 

 

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Segons la nova resolució (a la modificació ENS/1386/2016, de 27 de maig) RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, es publiciten els elements bàsics de la formació del professorat per tal d’acreditar els perfils professionals en llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Com acreditar els perfils

 • El Departament d’Eucació acredita els professors que ja reuneixen els requisits per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que calgui cap sol·licitud de la persona interessada. A consultar ATRI
 • Els professors que no obtenen l’acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud per a cada perfil professional als registres del Departament dels Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Des d’aquest aplicatiu es poden consultar les activitats formatives i programes d’innovació educativa que acrediten perfil professional.

Cursos que acrediten perfil

Molts dels cursos que oferta ACTE reuneixen aquestes condicions

 • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat dels alumnes
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
 • Lectura i biblioteca escolar
 • Immersió i suport lingüístic
 • Educació visual i plàstica
 • Metodologies amb enfocament globalitzat.

Cursos d’ACTE que han acreditat perfil

Perfils professionals acreditats per als cursos de tardor 2018 d’ACTE

 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat dels alumnes
 • Mètodes

Curs 2017-2018

Curs 2016-2017