NOVES PROPOSTES per a EDUCACIÓ FÍSICA

Professora: Cristina Alonso Remírez
Durada: 30 hores
CODI REC0350651

PRESENTACIÓ

Els temps canvien, prova d’això són les noves formes d’ocupació del temps lliure dels nostres alumnes amb noves modes que neixen i que s’allunyen de  les activitats i jocs de dècades passades. Per aquest motiu, és imprescindible INNOVAR. Tots els docents estem compromesos amb la innovació-motivació per prescripció normativa, com bé indica el vuitè paràgraf del Decret 119/2015. Cal afegir que per poder innovar, s’ha de donar el pas previ d’investigar, sense la necessitat de que aquesta sigui estrictament científica, doncs podem innovar de múltiples maneres. Per exemple, a través de la selecció de continguts novedosos i enginy al dissenyar noves activitats…

Aquest curs, pretén oferir i donar resposta a mestres d’educació física que tenen la preocupació de proporcionar al seu alumnat modalitats esportives noves i en actual expansió, com és el Slackline, el Parkour, Ga Ga ball,…amb propostes d’avaluació de les mateixes, mitjançant rúbriques amb l’App iDoceo.

DESTINATARIS:

Mestres d’Educació Física.

OBJECTIUS:

  1. Captar l’interés en el professorat per aplicar noves pràctiques esportives que afavoreixen el desenvolupament equilibrat del nostre alumnat i augmenten la seva motivació.
  2. Conéixer els aspectes bàsics referents al Slackline, El Parkour, el Ga Ga ball, el Foursquare.
  3. Establir relacions entre Currículum-Decret 119/2015, el procés d’avaluació- Ordre ENS/164 /2016 i les propostes d’aprenentatge.
  4. Fer ús d’eines de gestió docent per avaluar amb rúbriques: iDoceo/CoRubrics.

CONTINGUTS:

  1. Proposta d’activitats físiques per a implementar a les sessions d’Educació Física.
  2. Fonamentació teòrica sobre la motivació.
  3. La rúbrica:instrument d’avaluació.
  4. App iDoceo/CoRubrics.

MÒDULS:

El curs s’estructura en cinc mòduls.

MÒDUL 0: Presentació

MÒDUL 1: La importància de la motivació.

MÒDUL 2: Propostes d’activitats a implementar.

MÒDUL 3: Les rúbriques.

MÒDUL 4: App iDoceo o CoRubrics.

AVALUACIÓ:

Per tal d’obtenir el certificat corresponent, l’alumnat haurà de realitzar les tasques proposades a cada mòdul del curs dintre de les dates límit indicades.