Mar Sellés Baiget

Foto Mar Selles

Sóc de les que pensa i defensa que l’Educació Física permet l’educació integral de la persona. A través del cos i el moviment, es desenvolupen de forma harmònica tots els aspectes de la personalitat de l’alumne; tan aspectes cognitius, com afectius, socials i motrius. D´aquí que ensenyar als meus alumnes el gust per fer exercici físic, sigui la meva passió. 

Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport,i Diplomada en Magisteri d’Educació Física. La meva experiència com a docent de l’Educació Física es va iniciar el 2007, elaborant el projecte final de carrera Programa Nereu, el qual tenia l’objectiu de fomentar l’hàbit de fer exercici físic regular en nens amb sobrepès i obesitat a la ciutat de Lleida. Actualment, 22 localitats de la demarcació de Lleida l’estan realitzant a través del Departament de Salut. L’any 2010 vaig iniciar la meva tasca com a docent d’Educació Física a les etapes d’infantil i primària escolars, tasca que realitzo actualment.
 
La meva experiència em demostra que l’àrea d’Educació Física és sovint oblidada per tots els agents educatius, menys pels alumnes. D’aquí que els docents d’aquesta assignatura, hem de tenir molt clares les potencialitats de la mateixa i defensar-les dia a dia.
 
Participo en les Activitats de formació que s’ofereixen des de l’àmbit virtual de l’Escola d’Estiu i imparteixo els cursos següents: