Llista de cursos de l’1 al 15 de juliol19_arxivat


 1. Tots els cursos són de 30 hores i compten amb el reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

   PS   Acrosport: una experiència més enllà de la pràctica física

  IP   Aprendre a llegir i a escriure amb suports digitals
   S   Aprenentatge cooperatiu + TIC a secundària 
  IP   AraWord, el processador de textos amb pictogrames 
  IPS   Bullying: Creació d’estratègies per a la prevenció, detecció i gestió de crisis 
   PS   Cinema i pensament: Propostes audiovisuals per a fomentar l’esperit crític a l’aula
   PS   Coaching per docents 
   PS   Com crear el meu arxiu audiovisual online
   PS   Creació d’APPs per tablets i/o mòbil Android 
   PS   Creativitat i innovació a l’aula
  IP   Detecció i orientacions en les dificultats del llenguatge a E.I i C.I. 
   PS   Eines digitals per a la inclusió a les aules
  IPS   Eines per a la comunicació a través de la PNL 
   PS   El cine i la seva dimensió educativa: Recursos narratius i eines 2.0
   PS   El lideratge del docent 
  IP   El treball per projectes a l’aula
   S   Eneagrama: una eina per a la tutoria
   S   Escriptura creativa II 
  IPS   Estratègies i recursos per fer del nostre centre educatiu un espai mes saludable i amable
  I   Experimentar l’educació infantil
   PS   Gamificació… Eines per a aprendre a gamificar
        Gestió d’aula afectiva i efectiva
   PS   Gestió de projectes a l’aula amb eines visuals i digitals 
  IPS   Hot Potatoes 
   S   Instagram com a eina documental 
  IPS   Introducció al mindfulness per a reduir l’estrés del docent 
  IPS   La dislèxia: detecció i proposta d’intervenció
  IPS   La Gestalt a les aules 
   PS   La intel·ligència emocional dins de l’aula 
  I   L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges  
  IPS   MIndfulness per a docents, nens i adolescents 
         Noves propostes per a educació física 
  IPS  Rutines de pensament visible i TBL 
   S   Scape Mat: Gamifica les matemàtiques 

   PS   Scratch a l’aula. Projectes interactius per aprendre a aprendre
         Toquem les matemàtiques 

   PS Treballem les eines educatives de Google amb el Classroom
   PS  Webquest: Un manera de treballar amb les TIC de manera competencial