La coeducació en el segle XXI: eina per a la igualtat. Violència de gènere i adolescència.

Professor: Lucía Pastor Dueñas

Durada: 30 hores

Presentació

El terme igualtat  d’oportunitats ens és ben familiar i fins i tot ens pot semblar que ja l’hem incorporat amb normalitat a la nostra societat. Cal dir, però, que malgrat els grans i positius  canvis duts a terme recentment, tant pel que fa a la legislació com pel que fa als usos i costums, al segle XXI, cal continuar coeducant a tots els àmbits de la societat i, prioritariament, a l’educatiu.

El curs La coeducació al segle XXI: eina per a la igualtat  vol ser un espai de reflexió i aprenentatge. S’adreça  tots els professionals que hi participem al món de l’educació i es pot aplicar a tots els nivells, preferentment a secundària. Té  una triple finalitat, reconèixer pràctiques coeducatives, dissenyar-les i posar-les a l’abast de  tota la comunitat educativa per a la seva aplicació  tenint en compte les  circumstàncies del centre.

Objectius

- Establir pautes per a la planificació i realització d’intervencions coeducatives a tots els àmbits del  sistema educatiu i, preferentment, al nivel de secundària.

- Reconèixer i superar els prejudicis,  estereotips i rols de gènere.

- Identificar i prevenir la violència de gènere entre els joves.

- Crear i proporcionar  materials didàctics per a fomentar/ assolir la igualtat de gènere.

Estructura i funcionament del curs

Les 30 hores lectives del curs es divideixen en  quatre mòduls de sis hores més l’elaboració d’un projecte.

Els continguts  són:

-          Coeducació, legislació i currículum.

-          La construcción de les noves feminitats i masculinitats.

-          La violencia de gènere a l’adolescència.

-          La igualtat de gènere i el disseny dels materials curriculars.

Cada mòdul consta de lectures, qüestions per a la reflexió i creació d’activitats per implementar a l’aula i són els materials amb els que anirem dissenyant el nostre projecte final. Aquest es planteja d’una manera oberta perquè el pugueu adaptar als vostres interessos i necessitats. En aquest sentit és molt recomanable fer-lo sobre algun tema que ja estigueu fent o hagueu fet amb l’alumnat i relacionat amb el currículum (visible/ocult). Així com fent  servir els reconeguts referents coeducatius que us seran proporcionats.