Informació general: Perfils professionals

Hi ha dues maneres d’informar-se i gestionar els perfils professionals

  1. Activació automática, perquè si el curs consta a l’aplicatiu del Departament i el docent té les hores necessàries per activar-lo (cada perfil té unes condicions d’hores i fins i tot el digital s’ha d’acreditar experiència. Normalment entre 60 i 80 hores de formacióhttps://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2017002:35
  1. Activació sol·licitada pel docent perquè el curs no consta a l’aplicatiu. Llavors ha de presentar sol·licitud al departament i documentació exigida d’acord amb l’info de la web. http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/perfils-professionals/  Apartat: acreditació sol·licitada pels professors