El joc com a eina educativa

Professor: Rafael Badia Berga
Durada: 20 hores

Presentació

Es parteix de la convicció que el joc és una experiència important en el procés de desenvolupament dels infants i es planteja la possibilitat de convertir les hores d’esbarjo en un espai educatiu.

Es dóna a conèixer un ampli ventall de jocs que serà un recurs pedagògic, per fer possible que els nens i les nenes d’aquestes edats aprenguin a divertir-se d’una manera diferent a la que és habitual.

A través del contingut d’aquest curs es pretén aportar elements pedagògics que afavoreixin el desenvolupament de les competències bàsiques dels alumnes, en especial:

  • Competència comunicativa lingüística
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal
  • Competència social i ciutadana

Objectius

  • Analitzar els components bàsics dels jocs
  • Utilitzar els elements necessaris per a l’aplicació dels jocs a diferents àmbits
  • Reflexionar sobre els valors associats als jocs
  • Aprendre a valorar el paper del context dels jocs tradicionals
  • Ampliar el repertori de joc

Funcionament del curs

Amb aquest curs hem volgut donar les eines per utilitzar el joc com una veritable eina educativa. Per aconseguir-ho us demanarem que reflexioneu sobre alguns dels aspectes del joc i després elaboreu un projecte d’intervenció que resumeixi tot allò que heu après.

Som conscients que en vint hores queden moltes coses pendents. Per aquest motiu obrim a la vostra disposició un calaix de sastre on podreu fer totes aquelles preguntes que us plantegeu sobre els aspectes quotidians del joc infantil.