El cine i la seva dimensió educativa: Recursos narratius i eines 2.0

Professora: Montse Camps Riera
Durada 30 hores
CODI REC0380651

Presentació

 • Entès el cine com a matèria artística i didàctica, el temari fa una pinzellada a recursos narratius del cine presentats en exemples fílmics que han fet història.
 • El programa exposa de manera fàcil com alguns cineastes han trobat la manera de traduir un guió en imatges. L’experiència ens diu que l’emoció davant d’una bona pel·lícula no és mai gràcies a l’atzar, sinó a la minuciositat amb què fou pensada i construïda.
 • Amb la intenció de fomentar el pensament crític, aquest temari bascula entre la cultura lúdica i el vessant pedagògic. Aporta estratègies comunicatives per a desenvolupar competències de lingüística i audiovisual, així com artístiques i culturals.
 • Si us hi apunteu,  benvinguts!

Objectius generals

 • Interpretar la transformació visual d’elements materials en elements dramàtics.
 • Conèixer aspectes d’estructura cinematogràfica i afinitats històriques relacionades.
 • Habituar-se a l’observació iconogràfica orientada al punt de vista crític.

Estructura i funcionament

 • Cada capítol remet a recursos narratius cinematogràfics que es relacionen amb cineastes famosos i influències històriques. 
 • Les activitats corresponents a cada capítol es presentaran amb una eina audiovisual diferent, exposant-les en un espai diguits compartit dinàmicament pel grup.
 • El text s’il·lustra amb imatges, fragments de films, i webs relacionades amb la història i apectes propis del cine.

Requisits

 • Internet hauria de tenir una certa velocitat, sabent, almenys, que si no, ens pot fer perdre la paciència.