Narracions digitals

Professor: Sebastià Capella Priu

CODI REC0060651
Durada: 30 hores

Com diu Jason Ohler, “mitjançant la creació de narracions digitals, els estudiants es converteixen en creadors actius, en lloc de consumidors passius de continguts multimèdia”.

 OBJECTIUS
 • Conèixer els aspectes col·laboratius d’aquest recurs i la seva possible aplicació a l’aula.
 • Potenciar l’ús d’aquesta activitat en els projectes del grup-classe i en la vida de l’aula.
 • Conèixer el funcionament de diferents programes (Per PC i tauletes).
 • Produir el relat digital combinant múltiples eines d’edició digital o diferents formats digitals.

CONTINGUTS

 • Tipus de relats digitals.
 • Elements del relat digital.
 • Guió storyline amb elements visuals (imatges, fotos) i sonors (la gravació de veu i la música).
 • Incorporació de tecnologies de programes i apps d’edició del vídeo, d’àudio i de fotos.
 • Competència digital del professorat.

Què ens aportarà?

Les narratives digitals aporten molt al camp de l’educació i la comunicació. Veurem com les TICS ens ajuden a explicar una història en uns pocs minuts, i generant algun tipus d’emoció en l’altre, que observa i escolta de manera activa, quan interactua i comparteix.

I també veurem que encara que no és comú explicar una història en una classe de matemàtiques, les possibilitats didàctiques d’aquests relats digitals obren la porta a la creativitat i es tornen significatius en l’ àmbit educatiu pel vostre alumnat. Així poden explicar històries per aprendre, convèncer o reflexionar sobre un teorema matemàtic, sobre el funcionament d’un òrgan del cos humà o compartir un fet històric… una excursió, una història personal… Per a qualsevol àrea es pot crear un relat digital. I els relats digitals són un formidable mitjà d’expressió que vehicula la construcció de la identitat individual i col·lectiva quan apel·la a l’emoció.

Aquesta tècnica porta avantatges relacionats amb la capacitat de desenvolupar competències:

 1. La seva relació amb les pràctiques digitals com a formes d’alfabetització digital avançada.
 2. L’ús crític en la presa de decisions sobre les formes de representació i expressió més adequades per transmetre millor el que es desitja.
 3. Motivar l’abordatge de continguts a classe.
 4. Ancorar i situar l’aprenentatge mitjançant activitats interactives fent-lo significatiu
 5. Estimula les habilitats digitals
 6. Millora la comunicació, desenvolupa capacitats creatives
 7. Desperta aptituds de lideratge
 8. Incentiva la escolta activa
 9. Mobilitza la reflexió, l’emoció i l’acció
 10. Fomenta el treball col·laboratiu en equip
 11. Motiva la investigació i amplia el vocabulari

L’avaluació, com la farem?

– Es realitzarà mitjançant la valoració de la vostra producció de relat digital

Quins requisits?

Ordinador i tauleta digital  (Android o IOS )