Educació Física: programem unitats competencials i competents

Professor: Mar Sellés Baiget

CODI REC0220651
Durada: 30 hores

Presentació

Curs telemàtic destinat a conèixer tots els apartats que integren les unitats didàctiques l’educació física, a fi d’establir un model d’unitat didàctica pràctic i factible per al dia a dia a l’aula. Es composa de quatre mòduls que es disposaran des de l’inici, d’aquesta manera els alumnes es podran organitzar la feina al seu ritme. Hauran de participar en fòrums, consultar lectures i vídeos, i realitzar activitats, tot a fi d’anar adquirint coneixements per anar construïnt una unitat didàctica competencial, que és el projecte final del curs.

Objectius

– Realitzar una unitat didàctica d’educació física de temàtica lliure.
– Conèixer cada un dels apartats que integren les unitats didàctiques.
– Programar una unitat didàctica atenent a la realitat de l’aula.
– Establir un model d’unitat didàctica concret, pràctic i factible.

Continguts

Mòdul 1:
– La importància de programar.
– Programació per competències.

Mòdul 2:
– Elements que ha de contenir una unitat didàctica: trimestre, cicle, curs, títol, justificació, objectius, continguts, criteris d’avaluació, metodologia, activitats, bibliografia i reflexions per a la millora.

Mòdul 3:
– Elaboració d’una unitat didàtica competencial per fases.

Mòdul 4:
– Unificació de les fases d’elaboració d’una unitat didàctica competencial.
– Elaboració d’una estructura pràctica i factible per elaborar unitats didàctiques.

Avaluació

Per obtenir la qualificació d’APTE en el curs caldrà realitzar el 80% de les activitats. A banda, caldrà realitzar el projecte final i obtenir una valoració positiva per part de la persona formadora.

Les activitats consisteixen en la participació de fòrums i en l’elaboració de documents que s’han d’enviar com a tasca. El projecte final és l’elaboració d’una unitat didàctica d’Educació Física que representarà l’assoliment dels objectius del curs.

Requisits tecnològics

– Processador de textos Word.
– Visualització de vídeos al Youtube.