Dificultats específiques d’aprenentatge. Dislèxia

Professor: Maria Arques Tomàs

Durada: 30hores

Presentació

Aquest curs pretén que el professorat conegui què és la dislèxia i les seves característiques principals.

Així mateix, es proporcionaran eines per a la seva detecció i pautes d’intervenció a l’aula en diferents àrees curriculars i nivells educatius; sense oblidar els aspectes familiars i emocionals. 

Objectius generals

1. Saber què és la dislèxia.

2. Conèixer les característiques bàsiques de detecció de la dislèxia a l’aula.

3. Adquirir estratègies d’intervenció en la dislèxia a l’aula.

4. Prendre consciència dels aspectes emocionals que comporta aquest trastorn.

5. Proporcionar pautes d’actuació a les famílies. 

Continguts

1. La dislèxia: definició i característiques.

2. Familiarització amb eines d’identificació i de detecció (entrevista amb les famílies, ús del PRODISCAT).

3. Observació i aprenentatge d’eines d’intervenció a l’aula.

4. Valoració de pautes d’actuació a nivell familiar i escolar (sensibilització).

5. Anàlisi d’un cas pràctic i proposta d’intervenció.

Avaluació

Per poder assolir el curs caldrà lliurar el 80% de les activitats proposades, participar en el fòrum i lliurar el treball final. Es valorarà l’adequació de les aportacions a les activitats i també que es tinguin els coneixements elementals sobre la dislèxia.