Cursos de l’1 al 15 de juliol

Acrosport: una experiència més enllà de la pràctica física
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Aprendre a llegir i a escriure amb suports digitals
INFANTIL
PRIMÀRIA
Aprenentatge
cooperatiu + TIC a secundària

SECUNDÀRIA
AraWord, el processador de textos amb pictogrames
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA


Bullying: creació d’estrtègies per a la prevenció…
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Cinema i pensament: Propostes audiovisuals…
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

Coaching per docents

PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

 

Com crear el meu arxiu audiovisual online
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
 
Creació d’APPs per tablets i/o mòbil Android
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Creativitat i innovació a l’aula 

PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

Detecció i orientacions en les dificultats del llenguatge a E.I i C.I.
INFANTIL
PRIMÀRIA
Eines digitals per a la inclusió a les aules
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Eines Google sobretot classroom

PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 

Eines per a la comunicació…
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
El cine i la seva dimensió educativa…
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
El lideratge del docent

PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 

El treball per projectes a l’aula 
INFANTIL
PRIMÀRIA
Eneagrama: una eina per a la tutoria
SECUNDÀRIA 
Escriptura creativa II 
SECUNDÀRIA 
Estratègies i recursos per fer del nostre centre… 
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
Experimentar l’educació infantil
INFANTIL
Gamificació… Eines
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
Gestió d’aula afectiva i efectiva
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
Gestió de projectes a l’aula amb eines visuals i digitals 
PRIMÀRIA
Hot Potatoes
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
Instagram com a eina documental
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
Introducció al mindfulness… 
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
La dislèxia: detecció i proposta d’intervenció
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
La Gestalt a les aules
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
La intel·ligència emocional dins de l’aula
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA 
L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges
INFANTIL
MIndfulness per a docents, nens i adolescents
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Noves propostes per a educació física
PRIMÀRIA
Rutines de pensament visible i TBL
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Scape Mat: Gamifica les matemàtiques 
SECUNDÀRIA
Scratch a l’aula. Projectes interactius …
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Toquem les matemàtiques 
PRIMÀRIA
Webquest: Un manera de treballar…
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA