Cursos de Tardor2018-fotos

Els cursos de tardor proposats per al 2018-2019

Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de  Catalunya com a formació permanent
del professorat (O
rdre ENS/2/2012).

Tots els cursos són de 30 hores.

El codi del reconeixement oficial consta a la informació de cada curs.

 Aprenentatge cooperatiu + TIC a secundària 

Aprenentatge Cooperatiu +TIC a Secundària presenta una sèrie de continguts que poden ajudar a optimitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Bullying: Creació d’estratègies per a la  prevenció, detecció i gestió de crisis 

El bullying ha existit tota la vida. A les aules, l’assetjament físic i psicològic afecta el ritme de la classe i el desenvolupament dels      alumnes com a persones.

Com crear el meu arxiu audiovisual online. Biblioteca 2.0 

Es tracta de tenir un arxiu/ biblioteca com a suport per a les classes i també arxiu d’un mateix. Des d’ara, tots els vídeos arxivats, endreçats i a punt. 

Eines Google sobretot classroom

El curs és aprendre i ser conscients de la gran quantitat de recursos gratuïts que ofereix Google i com són útils en la gestió a l’aula i possibilitats que aporta al foment del treball col·laboratiu entre l’alumnat.

Eines per a la comunicació a través de la Programació Neurolingüística (PNL)

La idea és comprendre i integrar els principis bàsics de la programació neurolingüística oferint eines per a la comunicació, gestió de les emocions i resolució de conflictes.

El cinema a l’aula 

El cinema ens pot ajudar a comprendre la nostra realitat immediata de forma simbòlica mitjançant altres punts de vista i en altres escenaris.

 

El treball per projectes a l’aula 

Curs orientat a conèixer les metodologies competencials, especialment el treball per projectes, contribuint al desenvolupament de competències bàsiques i aprenentatge de continguts del currículum.

 Eneagrama: una eina per a la tutoria

Es tracta d’explorar l’eneagrama com a mètode d’autoconeixement i eina de tutoria per a interpretar adequadament reaccions de l’alumnat. També aprofundir en diferents tipus de conflictes que es poden trobar en les pràctiques docents. 

Estratègies de Mindfulness per a potenciar el lideratge a l’aula 

Espai per a prendre consciència dels nostres pensaments i l’efecte que tenen les nostres emocions i com és la nostra experiència, les nostres decisions i accions.

Estratègies i recursos per fer del nostre centre educatiu un espai mes saludable i  amable 

Podem fer que el nostre centre promogui la salut dels que hi habiten?. Oferim propostes perquè puguis endinsar-te en el camps de les organitzacions saludables.

Experimentar a l’educació infantil

Amb aquest curs es pretén  crear un espai de reflexió i debat sobre la presència de la ciència en el nostre dia a dia i com aplicar el pensament científic en el procés d’aprenentatge.

 Hot Potatoes

Hot Potatoes és un programa gratuït, que es descarrega fàcilment d’Internet, amb el que es poden generar activitats interactives de caràcter educatiu.

Instagram com a eina documental

Curs per a aprendre com funciona Instagram: com fer fotografies, com dinamitzar-les convertint aquesta eina en canal  per a nodrir els treballs de recerca de forma dinàmica i divertida a l’escola.

Introducció al mindfulness per a reduir l’estrés del docent

Curs per a oferir al docent coneixements bàsics del Mindfulness i presentar activitats pràctiques per portar a terme aquesta tècnica en la vida diària.

 La Gestalt  a les aules 

Curs a professor@s que desitgin conèixer l’essència de la Gestalt per tal de començar a liderar la seva vida professional i prendre decisions dins de l’aula a l’hora d’encarar conflictes emocionals.

Projecte maker: Construcció d’un motor elèctric

Curs pràctic on es construiran dos models de motors elèctric que podreu reproduir i fer funcionar a la vostra aula. Forma part de l’itinerari pedagògic  La moguda electromagnètica.

Recursos TAC per a la inclusió i la igualtat a les aules

El curs vol ser un espai de reflexió  sobre com las TAC poden potenciar les possibilitats d’aprenentatge i participació de l’alumnat atenent a la seva diversitat.

Scratch a l’aula. Projectes interactius per aprendre a aprendre 

Treballarem de forma interactiva projectes sobre matèries de l’aula, creant històries, jocs i animacions, on s’aprèn la competència d’aprendre a aprendre.