Cursos del 15 al 30 d’agost

Aprenentatge
cooperatiu + TIC a secundària

SECUNDÀRIA
Bullying: creació d’estrtègies per a la prevenció…
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Cinema i pensament: Propostes audiovisuals…
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Com crear el meu arxiu audiovisual online
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Eines Google sobretot classroom
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Eines per a la comunicació…
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
El cine i la seva dimensió educativa…
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
El treball per projectes a l’aula 
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Eneagrama: una eina per a la tutoria
SECUNDÀRIA
Hot Potatoes
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Instagram com a eina documental
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
La dislèxia: detecció i proposta d’intervenció
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
MIndfulness per a docents, nens i adolescents
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
Scratch a l’aula. Projectes interactius …
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA