Juliol 2019 per a substituts

 

 

 

Informació general

Tot els cursos oferts per ACTE compten amb el reconeixement del Departament d’Educació (veure codi a la presentació de cada curs) i són vàlids per a:

 • Cobrar el mes de juliol 2019
 • Activar perfils professionals, si s’escau
 • Tots els cursos són de 30 hores.

La resolució del 5 de juliol de 2018 punt 2.1 estableix els criteris i la normativa per a gestionar la borsa de treball per a personal docent per al curs 2018-2019.

NORMATIVA GENERAL i PARTICULAR DE L’ESCOLA D’ESTIU

 •  Hi ha una normativa general que diu que durant el cursos escolar no es poden fer cursos de més de 10h/ semana. Aquesta normativa no val per a les Escoles d’Estiu. Són vàlids els cursos reconeguts pel Departament amb una dedicació horaria concreta. Els d’ACTE ho són. Molt de compte amb les informacions errònies.

REQUISITS PER A UN NOMENAMENT

 • Haver prestat serveis docents com a substitut durant el curs fins al 30 de juny 2019 sempre que s’hagi fet durant abril, maig o juny del 2019 i almenys durant un dia en centres docents públics i serveis educatius dependentes del Departament d’Educació o de Justícia.
 • Es rebrà un nou nomenament corresponent a juliol i durant aquest mes.
 • La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies del curs 2018-2019.
 • Tenir un mínim de 10 hores i, en total, acreditar 30 hores de formació
 • El nomenament comporta participar durant  juliol del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en les reconegudes a l’empar de l’Ordre ENS/248/2012, tret si coincideix amb oposicions a cossos docents.
 • Si s’ha participat en el procés per a accedir a cossos docents, no han d’acreditar res.

REQUISITS SOBRE EL CURS PER A OBTENIR UN NOMENAMENT

 • S’acreditarà presentant la superació del curs abans del 31 de desembre 2019 als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. Serà al full “Resum d’inscripcions del curs 2018-2019” a: XTEC  /Les meves activitats
 • El document acreditatiu de la realització de la formació abans del 31 de desembre 2019 si s’ha superat la formació,  XTEC / Els meus certificats
 • Si no s’acredita abans d’aquesta data la formació de juliol, l’import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter de percebut indegudament, per la qual cosa s’emetran cartes de reintegraments i retorn per mitjà de l’ingrés en compte restringit.

ACTE es reserva el dret d’anul·lar els cursos que no tinguin un mínim d’alumnes exigits pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tria el teu curs i millora l’expedient amb punts extra de formació! 

De l’1 al 15 de Juliol

Del 15 al 30 d’Agost