Arxiu de la categoria: General

Política de privadesa

1. Qui és responsable del tractament de les teves dades personals?

ACTE és l’Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa, entitat amb domicili Associació de mestres Rosa Sensat,  Av. de les Drassanes, 3, 08001 Barcelona, CIF G61317079 i inscrita al registre d’Associacions del  Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 18751. Pots contactar amb el responsable de la protecció de dades a actevitats@gmail.com

2. Amb quina finalitat recollim i tractem les teves dades personals?

Les dades personals que sol·licitem a l’hora d’ inscriure’s a alguna de les nostres activitats o serveis s’utilitzaran per a atendre i resoldre qualsevol gestió, dubte, reclamació o consulta que se’ns plantegi en relació a l’activitat o servei esmentats.

En finalitzar l’activitat, si ens ho has autoritzat específicament,  et subscriure’m a un butlletí informatiu d’activitats. Sempre podràs donar-te de baixa  enviant  un correu a actevitats@gmail.com

3. Quant de temps conservem les teves dades personals?

Conservarem les teves dades personals mentre tinguem responsabilitats legals en relació a l’activitat en què t’hagis inscrit.

Si ens has autoritzat a enviar-te els nostres butlletins informatius, conservarem les dades fins que et donis de baixa.

4 . A qui comunicarem les teves dades personals?

Només cedirem les teves dades a tercers quan l’organització de l’activitat ho faci necessari, com les llistes d’assistència a ponents, serveis certificació o de seguretat, per exemple.

La cessió de dades a tercers, quan sigui necessària, es realitzarà amb les màximes garanties de confidencialitat d’acord amb la legalitat vigent.

5. Quina base legal tenim per a tractar les teves dades personals?

La recollida i tractament de les teves dades personals es basa en l’interès que has manifestat a l’hora d’inscriure’t o sol·licitar informació de les activitats que organitzem.

Quan t’enviem els butlletins informatius  ho farem en base a la teva autorització i pel nostre interès legítim de difondre les propostes i activitats que organitzem.

Quins són els teus drets?

El Reglament General (EU) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades (RGPD), reconeix els següents drets en relació amb el tractament de les teves dades personals:

(1) Dret d’Accés: Tens dret a confirmar que estem tractant les teves dades personals  i, si fos el cas, obtenir-ne una còpia, així com la informació completa sobre el tractament que realitzem.

(2) Dret de rectificació: Tens dret a corregir errors, modificar les dades errònies o incompletes i garantir la veracitat de les teves dades personals, objecte de tractament.

(3) Dret de supressió: Tens dret a sol·licitar la supressió de les teves dades en qualsevol moment en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que va motivar el seu tractament o recollida hagués desaparegut.

(4) Dret a la limitació del tractament: Tens dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o l’exactitud de les dades hagi estat impugnada.

(5) Dret d’oposició: Tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades quan tingui per objecte el màrqueting directe o quan hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la teva situació personal, tret que s’acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.

(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que causi efectes jurídics o t’afecti, tret que sigui necessari per a l’execució d’un contracte, estigui permesa per la Llei o hagis donat el teu consentiment explícit.

Per a exercir aquests drets, si us plau, envia un correu electrònic a actevitats@gmail.com  o la teva sol·licitud per correu postal a: ACTE, Av. Drassanes 3 Barcelona 08001 En la teva sol·licitud, hauràs d’indicar de forma clara (i) la teva identitat, almenys amb el teu nom complet i l’adreça de correu electrònic que vas utilitzar en el moment de registrar-te , i (*ii) el dret o drets que exercites.

També pots acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) per a sol·licitar la tutela dels teus drets, si ho consideres oportú.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, tret que es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives. En aquest cas l’interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació de la sol·licitud.

CONTACTE: Podeu posar-vos en contacte amb Acte a actevitats@gmail.com

Gestió de projectes a l’aula amb eines visuals i digitals

Professors: Joaquim Fonoll Salvador
Durada: 30 hores
CODI.REC 0150651

Descripció

El treball per projectes és una metodologia docent on l’alumnat es responsabilitza de planificar una tasca a fi d’aconseguir uns resultats concrets. El projecte esdevé un cicle de treball  coherent . L’alumnat n’és el protagonista i pren les decisions. Els projectes planificats i gestionats amb eines digitals faciliten el treball en equip, el seguiment i l’avaluació a distancia:

  • Els espais online  són accessibles des de l’aula, però també des de casa.
  • Els documents compartits permeten el treball en equip i el seguiment del professorat.
  • La gestió de l‘historial de versions dels documents digitals permet la traçabilitat de la feina feta i permet una avaluació més enllà del resultat final presentat.

La gestió de projectes és un procediment complex amb metodologies pròpies que s’ensenyen en assignatures a F.P. a la universitàries i en cursos d’especialització.

Emprenedors, artistes, investigadors i tota mena de professionals organitzen la seva feina en forma de projectes i utilitzen eines de gestió específiques, poc conegudes als centres educatius i molt menys utilitzades a les aules. Les tecnologies digitals, com en altres àmbits, faciliten l’ús d’aquestes eines que, si en els seus orígens eren tècnicament complexes, i requerien coneixements avançats en matemàtiques o economìa, ara es poden utilitzar molt fàcilment en interfícies visuals.

Familiaritzant l’alumnat amb les eines de gestió de projectes, els donem eines per prendre consciència del que fan, d’identificar els errors i establir mesures per a afrontar-los.

És interessant conèixer aquestes eines, valorar l’oportunitat d’utilitzar-les  a l’aula i trobar la manera d’introduir-les de forma progressiva i coherent.

Objectius

 • Millorar el coneixement del Treball per projectes
 • Conèixer eines digitals per gestionar projectes
 • Reflexionar sobre l’ús didàctic de les eines de gestió de projectes

 Continguts

1. El treball per projectes:

 • Projectes educatius a  primària i secundària:
  • orígens: Dewey, Kilpatrick
  • característiques: transversalitat, significativitat, complexitat, funcionalita, cooperació
  • metodologies; centre d’interès,   treball global,  to work on, simulacions, anàlisis de casos, recerca del medi, webquest
  • fases de treball i dinàmiques
 •  Projectes  empresarials i de recerca: Cicle de vida del projecte,
  • Inici i formalització.
  • Planificació. Desglossar Tasques (EDT, Gantt). Gestió del temps (Cronograma), dels recursos humans, dels equipaments, dels costos (pressupost)
  • Execució: coordinació; control, gestió dels imprevistos, de la qualitat, modificacions en la planificació.
  • Tancament del projecte: formalització del lliurament, comunicació.

2.  Definim el nostre projectes:

 • Línia base del projecte: Què volem fer, conèixer o investigar? On trobar projectes per a col•laborar: Aprenentatge servei, servei comunitari, projectes en xarxa.
 • Matriu per a planificar projectes.
 • Tècniques per a generar preguntes, explorar coneixements i estimular el pensament creatiu
  Eines pel debat col•laboratiu a l’aula o en línia: PDI, Pósters Digitals, presentacions, stikcs virtuals
 • Mapes de conceptes, infografies i altres organitzadors gràfics per a recollir i sistematitzar la informació.
 • Eines de gestió gràfiques en digital Google- Diagrames, Powepoint-SmartArt, Popplet, Realtimeboard, Mindomo.

3. Organitzem-nos

 • Descomposició de les tasques (EDT o WBS Work Breakdown Structure )
 • Creació de l’EDT amb PowerPoint, Excel o programes específics
 • Diagrames de seqüenciació, jerarquització i temporalització de les feines
 • Línies de temps, cronogrames i diagrames de Gantt.
 • Cronogrames amb Calendar, Dipityy , Planner, Preceden, Werdoits.
 • Planificació dels recursos i gestió dels imprevistos.

4. Anem per feina

 • Tècniques de seguiment i control. Indicadors, llistes de verificació, alertes.
 • Eines de comunicació i col•laboració dels equips.
 • Espais per a compartir la feina que estem fent.
 • Programes de gestió de projectes: Trello, Planhammer, GranttPV.

5. Síntesis i resultats

 • Compartir i comunicar el que hem fet
 • Documents compartits, plantilles, estils de text, control de versions).
 • Presentacions, vídeo-tutorials (Screencast) Canals de vídeo.
 • Avaluació (rúbrica, qüestionaris Google, eines Moodle).

Carta del President d’ACTE

Encetem el 14è Àmbit Virtual de les Escoles d’Estiu de moviments. Sembla que era ahir quan uns mestres il·lusionats per la feina, amb ganes d’experimentar amb les TIC a l’escola, es plantejaven que ni l’espai, ni el temps, ni les circumstàncies personals havien de ser impediment per a compartir experiències, coneixements i trobada, amb els companys i companyes d’arreu de Catalunya, compartint allò més propi de les nostres escoles d’estiu: “La formació entre iguals”.

Poder tenir les personalitats més punteres a l’abast i alhora poder tenir cura del menut de casa, de l’avi o no haver de deixar l’Escola d’Estiu de la zona, era el que movia ACTE a fer el plantejament de l’Àmbit Virtual de les Escoles d’Estiu.

Volíem que fos diferent en la forma, que seria totalment telemàtica però sobretot en el fons, perquè volíem un aprenentatge entre iguals, ja que crèiem i ho seguim creient, que tots tenim coses per aportar: els uns coneixements, els altres tècniques i molts altres il·lusió i/o experiència d’escola. Per tant, l’Àmbit Virtual d’ACTE, no neix com un conjunt de cursos on el professor imparteix una classe i l’alumne rep coneixements, sinó que cursos, fòrums, xats i conferències ajuden a impulsar noves propostes i a comunicar persones i Moviments de Renovació Pedagògica.

Avui seguim amb la il·lusió del primer dia, malgrat els entrebancs que ens envolten, fent essencialment allò que vàrem iniciar l’any 1999, l’Àmbit Virtual d’EE. Espai i temps no han de ser limitacions per a actualitzar coneixements i compartir experiències.

Us convidem una vegada més a gaudir de l’Escola d’Estiu: assistint presencialment o virtualment a la videoconferència inaugural de les EE de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, que s’emetrà des de l’Escola d’Estiu de Ripoll i que es podrà seguir des de sales habilitades per diferents escoles d’estiu, aprofitant els cursos i compartint els materials, participant en els fòrums de debat, penjant fotos i actes celebrats al Blog, al Facebook i al Twiter… I assistint a l’activitat presencial d’ACTE “La copa” on professors i alumnes – és a dir companys – cada any passem una estona parlant de les coses que ens interessen. Totes les activitats les trobareu actualitzades al web d’ACTE http://www.acte.cat

Benvinguts i benvingudes a l’Escola d’Estiu! Que les dificultats no ens tirin enrera. Sempre n’hem tingut i ens n’hem sortit. A totes i a tots us desitjo una interessant, profitosa i amigable ESCOLA D’ESTIU!

Logo ACTERamon Cemeli i Sala
President d’ACTE

 

Carta del president dels Moviments

Si planifiques un any, sembra blat.
Si planifiques una dècada, planta arbres.
Si planifiques per una vida, educa persones.
Kwan Tzu (300 a.C.)

Educar persones és l’essència de la nostra tasca com a docents, és el nostre compromís i la responsabilitat que compartim amb tota la comunitat educativa i la societat.

L’escola catalana ha estat – i ha de continuar sent – una important eina de cohesió i de millora social. Malgrat les greus dificultats econòmiques i socials, les famílies confien en la formació dels seus fills per generar un futur millor.

Els docents hem de ser capaços d’assumir aquest important repte mantenint els principis d’equitat, participació, compromís social, laïcisme , renovació … que inspiren el model d’escola catalana que ara tenim.

Segons totes les enquestes, els metges i el professorat tenim un alt grau de prestigi i acceptació social. Es reconeix l’esforç que estem realitzant i es valora la importància dels serveis pel present i futur de les noves generacions i del país.

Acabat aquest curs complicat per a l’ensenyament i les escoles a Catalunya, volem que l’Escola d’Estiu contribueixi a reforçar l’aposta per la millora i el canvi basat en la reflexió, l’intercanvi i el treball compartit entre el professorat.

Des de les diverses organitzacions de les Escoles d’Estiu us encoratgem a participar-hi i a gaudir de l’oportunitat de formar-nos conjuntament.

Junts, podem!

Logo MRP

Jaume Aguilar Vallès
President de la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

 

Carta de la Consellera d’Ensenyament

L’escola d’estiu ha estat lligada des dels seus inicis, fa ja noranta-nou anys, a l’esperit de renovació pedagògica que caracteritza el professorat de Catalunya, i ha esdevingut un espai de trobada imprescindible, on, any rere any, mestres, professors i professores poden actualitzar coneixements, intercanviar experiències i reflexionar sobre la seva pràctica docent.

La força de la innovació i la renovació de les escoles d’estiu i la convicció que l’estimació a la professió de docent és imprescindible per avançar en la pràctica educativa, han esdevingut un model de formació amb uns ferms ideals pedagògics al servei de l’educació d’aquest país.

L’especificitat de l’escola d’estiu permet compartir espais de temps, durant uns dies, en uns entorns educatius diferents dels de la resta del curs, per intercanviar coneixements i avançar, així, en la pròpia formació, tant individual com col·lectiva, orientada a l’enriquiment mutu per a la millora de la pràctica educativa.

Els protagonistes de l’escola d’estiu són els mateixos docents que, agrupats en diferents col·lectius −moviments de mestres, associacions de docents o col·legis professionals−, organitzen la seva pròpia formació. Una formació arrelada al medi i al territori, que dóna a cada escola un tarannà propi, una identitat pròpia. I. conseqüentment, una diversitat en les maneres de fer, que enriqueix la reflexió i l’actualització professional.

Haver sabut conservar, al llarg dels anys i independentment dels moments difícils, l’esperit innovador de les escoles d’estiu, que, com petjades pedagògiques, continuen sent el punt de partida de la renovació pedagògica del nostre país, és un mèrit que el Departament d’Ensenyament reconeix als mestres del nostre país, i el motiu pel qual està compromès des de fa molts anys amb les escoles d’estiu com un dels nostres patrimonis pedagògics més preuats.

Logo Ensenyament

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

TuxPaint

(informació extreta de la Viquipèdia)

TuxPaintTux Paint és un editor de gràfics de bitmap de font oberta (un programa per crear i processament raster gràfics) destinat a nens joves. El projecte es començava el 2002 per William J Kendrick que continua mantenint i millorant-lo, amb ajuda de nombrosos voluntaris. Es concedeix una llicència sota el GPL , i vist per molts com a alternativa de programari lliure a un producte de programari educatiu comercial similar, Kid Pix.

Podeu descarregar el programa des de http://www.tuxpaint.org/

Rodet

(informació extreta de la XTEC)

RodetRodet és una aplicació pensada per realitzar exercici d’omplir superfícies d’una forma guiada i interactiva. A l’alumnat se li presenta un dibuix despintat que ha de pintar segons una mostra. Forma part de projecte AlfaWin’Geomètric d’ús restringit a centres docents i professorat.

Podeu descarregar el programa des de http://www.xtec.es/dnee/satieee/0405/sessio3/AlfaWin.htm

LibreOffice

(informació extreta del Rebost de SoftCatalà)

Libre OfficeEl LibreOffice és un paquet ofimàtic lliure derivat de l’OpenOffice.org i mantingut per part de l’antiga comunitat. Aquesta versió inclou tant la versió en l’estàndard general de la llengua catalana com en la variant valenciana, que podeu triar durant el procés d’instal·lació (català o català (valencià)).

Conté un processador de textos (Writer) compatible amb Microsoft Word, un gestor de fulls de càlcul (Calc) compatible amb Microsoft Excel, un editor de presentacions (Impress) compatible amb Microsoft Power Point, un editor de bases de dades (Base) que pot importar bases de dades Microsoft Access, un editor de dibuixos vectorials i gràfics (Draw) i un editor de fórmules matemàtiques (Math).

Podeu descarregar el programa des de https://ca.libreoffice.org/